ERP Blogs

6 bước chi tiết xây dựng và hoàn thiện kế hoạch nhân sự

6 bước chi tiết xây dựng và hoàn thiện kế hoạch nhân sự

Nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp. ...

Các bước xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp (Tiếp theo)

Các bước xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp (Tiếp theo)

Tiếp theo ở phần 1; phần thứ hai sẽ tiếp tục giai đoạn thứ hai khi xây ...

Các bước xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp

Các bước xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp

Xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp là công việc tương đối mất ...

Phần mềm ERP đặc thù: Hướng đi mới của tương lai

Phần mềm ERP đặc thù: Hướng đi mới của tương lai

Trong quá khứ, những nhà cung cấp phần mềm ERP lớn thường cung cấp các ...

Xem tất cả

Sản Phẩm

Tin tức

Tóm tắt tin tức

Giới thiệu Asoft Super Apps – Siêu ứng dụng di động tiện lợi và mạnh mẽ – Quản trị doanh nghiệp trong lòng bàn tay

Giới thiệu Asoft Super Apps – Siêu ứng dụng di động tiện lợi và mạnh mẽ – Quản trị doanh nghiệp trong lòng bàn tay

Asoft Super Apps (viết tắt AsoftSuperApps) là một siêu ứng dụng nội bộ doanh ...

7 bước lập kế hoạch tài chính

7 bước lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính là một hoạt động thường niên; thường được các ...

ASOFT tham dự Ngày hội Tuyển dụng 2021 tại trường ĐH Nguyễn Tất thành với sự quan tâm từ hàng trăm sinh viên

ASOFT tham dự Ngày hội Tuyển dụng 2021 tại trường ĐH Nguyễn Tất thành với sự quan tâm từ hàng trăm sinh viên

Mở màn cho chuỗi sự kiện chương trình Thực tập sinh Tiềm năng ASOFT-Gene ...

Xem tất cả