Phần mềm quản lý

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

ASOFT-SME 2022 là sản phẩm phần mềm Kế toán - Tài chính và Nhân sự - Tính lương dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biết có phiên bản miễn phí dành cho Đào tạo và StartUp. Hãy gọi ngay 1900-6123 nhánh 2 để đăng ký sử dụng.

ASOFT-SME PROFESSIONAL 2022 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên nghiệp

ASOFT-SME Professional 2022 là phần mềm quản trị doanh nghiệp sở hữu đa phân hệ, nhiều phiên bản, đáp ứng tối đa các nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Nhất là với các doanh nghiệp Startup.

– Tối thiểu hóa chi phí bằng việc MUA 01 LẦN – DÙNG MÃI MÃI. Phần mềm không giới hạn thời gian dùng cũng như số người sử dụng và dung lượng lưu trữ.

– TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC cho toàn doanh nghiệp; nhất là bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự, tính công/lương theo thời gian tháng/quý/năm một cách tự động.

 
 


 
 
– KIỂM SOÁT TỐT TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ của doanh nghiệp. Nhờ đó lãnh đạo có cơ sở để định hướng và ra quyết định chính xác.
 

– AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CÁC DỮ LIỆU KINH DOANH thông qua các công nghệ lưu trữ tập trung, có tính phân quyền cao và tự động sao lưu định kỳ.


 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-SME Professional 2022 giúp doanh nghiệp đơn giản và tự động hóa các công tác quản trị. Tạo nền tảng để nâng cao năng suất hoạt động và phát triển bền vững.


Tính năng của phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-SME Professional 2022

Dựa trên các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, ASOFT đã đầu tư nghiên cứu phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-SME Professional 2022 chú trọng tính mềm dẻo và linh hoạt. Mỗi phiên bản sẽ có từ 10 đến hơn 25 nhóm nghiệp vụ chuyên môn. Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình doanh nghiệp một cách tối đa.

– Quản lý các dòng tiền, sổ cái cũng như các chức năng kế toán tổng hợp. Doanh nghiệp nhờ đó có thể quản lý doanh thu tổng thể đến chi tiết.

– Quản lý các hoạt động chi tiết: nhân sự – tiền lương, kho bãi, tài sản công ty, công nợ doanh thu,… giúp kiểm soát toàn bộ nguồn lực doanh nghiệp tốt.

– Thông tin được lưu trữ trên hệ thống tập trung, mang tính phân quyền, báo cáo và tài liệu được sao lưu định kỳ. Tránh tối đa các vấn đề thất thoát, trùng lặp dữ liệu. Nhờ đó bảo mật các tài liệu an toàn.

– Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có thiết kế giao diện hài hòa, biểu tượng đơn giản. Không gây mệt mỏi. Doanh nghiệp có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc, thân thiện với người dùng.


 

Hệ thống quản lý doanh nghiệp ASOFT-SME Professional 2022 có đủ 2 yếu tố quan trọng nhất của một phần mềm chuyên dụng trong công tác quản trị doanh nghiệp: Chuyên sâu nghiệp vụ – Bắt mắt giao diện.


1. QUẢN LÝ TIỀN

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các nghiệp vụ chuyên môn và các biểu mẫu như:

✔ Phiếu thu/chi; phiếu thu/chi 2 tỷ giá.
✔ Giấy báo có/báo nợ; giấy báo có/ báo nợ 2 tỷ giá.
 

Một số tính năng báo cáo được cập nhật chi tiết

✔ Bảng kê phiếu thu/phiếu chi.
✔ Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chi tiền, sổ nhật ký thu tiền.


2. MUA HÀNG

Phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các nghiệp vụ và các biểu mẫu:  

✔ Hóa đơn mua hàng/ nhập kho; hóa đơn nhập kho đồng thời mua hàng nhập khẩu.
✔ Trả lại hàng mua/ xuất kho; hóa đơn mua hàng dịch vụ; chi phí mua hàng.

Các tính năng báo cáo được cập nhật chi tiết như
 
✔ Phiếu mua hàng gộp chi phí; phiếu mua hàng nhập khẩu gộp chi phí.
✔ Bảng kê phiếu mua hàng/chi phí mua hàng, bảng kê phiếu nhập khẩu/mua hàng nhập khẩu.
✔ Bảng kê phiếu xuất trả lại hàng mua; bảng kê phiếu mua dịch vụ; tổng hợp hàng nhập mua.
✔ Sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết công nợ phải trả, sổ chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp, theo mặt hàng.
 

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:  

✔ Xem số dư công nợ phải trả, xem số dư tồn kho.

3. CÔNG NỢ PHẢI CHI 

Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:  

✔ Cập nhật số dư đầu, hóa đơn công nợ khác.
✔ Phiếu chi công nợ phải trả/công nợ 2 tỷ giá, giấy báo nợ công nợ phải trả/công nợ 2 tỷ giá.
✔ Phiếu chi công nợ theo hóa đơn, điều chỉnh số dư công nợ tự động.

 • Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 

  ✔ Sổ chi tiết nợ phải trả, tổng hợp công nợ phải trả, tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.
  ✔ Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn, bảng cân đối số phát sinh công nợ.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔ Truy vấn ngược công nợ phải trả, vào số dư đầu công nợ phải trả.

 


4. BÁN HÀNG Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔ Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
✔ Hóa đơn dịch vụ, hóa đơn hàng trả lại hoặc giảm giá hàng bán.


Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 

✔ Bảng kê hóa đơn bán hàng, bảng kê hàng bán trả lại, bảng kê hóa đơn dịch vụ.
✔ Sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết công nợ phải thu, báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo lãi gộp hàng hóa.
✔ Báo cáo về giữa chênh lệch giá vốn với giá bán/doanh số bán hàng của từng nhân viên/số liệu tổng hợp theo từng mặt hàng và từng khách hàng.


Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔ Xem số dư công nợ phải thu, số dư kho vật tư.

5. CÔNG NỢ PHẢI THU 

 • Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔ Phiếu thu công nợ/công nợ ngoại tệ 2 tỷ giá, giấy báo có công nợ phải thu/công nợ 2 tỷ giá.
  ✔ Hóa đơn công nợ khác, phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
  ✔ Điều chỉnh số dư công nợ tự động, quản trị chứng từ công nợ.

  Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

  ✔ Sổ chi tiết công nợ phải thu, chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.
  ✔  Bảng cân đối phát sinh công nợ, tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ/công nợ phải thu.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔ Cập nhật số dư đầu, truy vấn ngược công nợ phải thu.

 6. QUẢN LÝ KHO 

Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔ Phiếu xuất dùng/báo hỏng công cụ dụng cụ, phiếu xuất/nhập/diều chuyển kho.
✔ Phiếu nhập thành phẩm sản xuất, phiếu lắp ráp, tháo dở.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔ Bảng kê phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ, bảng kê phiếu nhập thành phẩm sản xuất, bảng kê phiếu nhập/xuất/điều chuyển kho.
✔ Bảng kê hàng nhập/ xuất kho, báo cáo chi tiết phân bổ công cụ dụng cụ, tổng hợp hàng nhập/ xuất kho, thẻ kho vật tư, sổ chi tiết vật tư.
✔ Bảng giá bình quân vật tư, báo cáo tồn theo kho, bảng cân đối nhập xuất tồn, báo cáo tổng hợp tồn kho-theo lô.


Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔ Cập nhật số dư đầu, quản trị vật tư, xem tồn kho vật tư, phân bổ công cụ dụng cụ, tính giá tồn kho.7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - CÔNG CỤ DỤNG CỤ


 • Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Khai báo TSCĐ, xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ, điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.
  ✔   Khấu hao TSCĐ và dừng khấu hao TSCĐ.
  ✔   Thanh lý TSCĐ.

  Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

  ✔   Bảng chi tiết TSCĐ, tính khấu hao TSCĐ.
  ✔   Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.


8. GIÁ THÀNH

 •  

 • Về nghiệp vụ, phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng đủ các biểu mẫu như:
✔ Định mức nguyên vật liệu, nguyên vật liệu dở dang, hệ số nguyên vật liệu.
✔ Định mức chi phí, phân bổ chi phí công trình, vào số dư chi phí công trình
✔ Tính dở dang cuối kỳ, giá trị dở dang.
✔ Tính giá thành sản phẩm, thành phẩm dở dang, nhập kho thành phẩm sản xuất.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔ Hao hụt nguyên vật liệu.
✔ Giá thành định mức, sổ giá thành công trình, chi tiết giá thành sản phẩm.
✔ Bảng kê chứng từ theo công trình, bảng kê giá thành của công trình cũng như chi phí.
✔ Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình.


Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔  Các yếu tố giá thành, quản lý nhóm giá thành, tính giá thành, sao chép định mức...


9. NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG 


 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔ Thông tin phòng ban – bộ phận – nhân viên
✔ Bảng công, chấm công nhân viên, tổng hợp công ngày/tháng, tính lương nhân viên, hạch toán chi phí lương.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔ Báo cáo công nhân viên, phiếu lương nhân viên, báo cáo công tổng hợp
✔ Báo cáo lương, báo cáo lương ngân hàng
 

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔  Import giờ công từ excel, file text.


10. KẾ TOÁN TỔNG HỢP - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔ Cập nhật số dư tài khoản, phiếu kế toán, quản trị chứng từ.
  ✔ Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, phân bổ cuối kỳ, kết chuyển cuối kỳ, đăng ký chứng từ ghi sổ.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔ Quản lý nghiệp vụ, đăng ký chứng từ ghi sổ.
  ✔ Xây dựng định khoản tự động cho tất cả các loại nghiệp vụ.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔   Sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết tài khoản...
✔   Tổng hợp chữ T 1 tài khoản.
✔   Nhật ký – sổ cái, nhật ký chứng từ...
✔   Tổng hợp số dư tài khoản cuối kỳ.
✔   Chứng từ ghi sổ.
✔   Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán.
✔   Thuyết minh báo cáo tài chính.
✔   Bảng kê chi tiết theo khoản mục.
✔   Chứng từ ghi sổ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp...


11. THUẾ 


 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔ Tổng hợp và quản trị chứng từ thuế GTGT đầu vào/đầu ra.
  ✔ Tạo bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào/bán ra; tờ khai thuế GTGT.
  ✔ Tờ khai thuế TTĐB, tổng hợp chứng từ TTĐB đầu vào, tổng hợp chứng từ TTĐB đầu ra.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔ Bảng kê chi tiết thuế GTGT mua vào/bán ra.
✔ Bảng phân bổ thuế được khấu trừ (tháng, năm).
✔ Bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào/bán ra, bảng kê chứng từ thuế TTĐB đầu vào/ đầu ra.


Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔ Khấu trừ, điều chỉnh, hoàn thuế.
✔ Bảng giải trình, bổ sung, điều chỉnh.
✔ Nhóm thuế TTĐB...

 

 


 • ASOFT-SME Professional 2022 là hệ phần mềm được nghiên cứu triển khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
 •  
 • Vì vậy, phần mềm luôn được định hướng triển khai tiết kiệm chi phí nhất có thể.
 • - Doanh nghiệp chỉ cần MUA 1 LẦN liền có thể DÙNG MÃI MÃI
  - Không có các giới hạn về thời gian sử dụng, dung lượng lưu trữ và cả số người sử dụng hoặc số máy cài đặt.
  - Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên một hoặc trên nhiều máy tính đa dạng trên cơ sở mạng LAN, WAN hoặc INTERNET. Điều đó giúp các doanh nghiệp có nhiều nhân viên hoặc có nhiều chi nhánh tại nhiều địa phương khác nhau vẫn có thể quản lý trên cùng một hệ thống duy nhất.
 •  

ASOFT-SME Professtional 2022 là phiên bản phần mềm với hơn 25 phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu, sở hữu tính năng đặc biệt nổi trội.

Như: Quản lý thu chi chặt chẽ; Quản lý kho chuyên sâu; Tính giá thành phức tạp theo nhiều phương pháp, theo công đoạn, theo công trình…; Báo cáo quản trị đa dạng, linh hoạt, phân tích theo nhiều chỉ tiêu khác nhau; Lập dự toán ngân sách; Phân bổ chi phí, doanh thu linh hoạt; Chấm công – tính lương nhân viên linh hoạt;…
Các tính năng này có thể thay thế, bổ sung linh hoạt, tùy biến theo đặc thù của từng doanh nghiệp riêng biệt.
Ngoài ra, ASOFT-SME Professional 2022 còn hỗ trợ người dùng Nhập/Xuất dữ liệu nhanh chóng với nhiều định dạng như: Text, Excel, Word, PDF,…

 


ASOFT-SME Professtional 2022 được thiết kế với giao diện thân thiện, hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ linh hoạt.

- Bằng phương pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, phần mềm ASOFT-SME Professional 2022 được thiết kế với nguyên tắc đơn giản, bắt mắt, hướng đến đa người dùng.
- Hệ thống tài liệu hướng dẫn, phim minh họa, tài liệu kế toán cũng được tích hợp hoàn toàn vào chương trình. Giúp người dùng không có kiến thức nhiều về tin học và kế toán vẫn có thể làm chủ và vận hành tốt hệ thống.
- ASOFT-SME Professional 2022 còn hỗ trợ chuyển đổi các ngôn ngữ một cách linh hoạt như: Việt, Anh, Hoa, Nhật… rất phù hợp với công ty, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, doanh nghiệp FDI,… hay các hoạt động cần liên quan đến các đối tác nước ngoài.
 • ASOFT-SME Professional 2022 được phát triển trên nền công nghệ tiên tiến, có tính bảo mật cao. 
 •  
 • Được nghiên cứu phát triển trên nền công nghệ mới nhất của tập đoàn Microsoft (Visual Studio.Net 2015, Database SQL Server 2012/2014). ASOFT-SME Professional 2022 tương thích Windows XP/Vista/7/8,10 và Office 2007/ 2010/2012/2016.
 • ASOFT-SME Professional 2022 còn được hỗ trợ nhiều lớp bảo mật và phân quyền đa cấp, phân quyền chi tiết đến từng dòng dữ liệu, đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối với những dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp

   

ASOFT-SME Professional 2022 có khả năng chuyển đổi cao, dễ dàng nâng cấp thành hệ thống ERP. 

Bởi, toàn bộ các sản phẩm của ASOFT điều được thiết kế tương thích và có khả năng chuyển đổi cao. Vì vậy, khi doanh nghiệp phát triển, tăng quy mô và có nhu cầu đầu tư hệ thống quản trị tổng thể, toàn diện ERP, doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi từ ASOFT-SME lên ASOFT-ERP.
Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều chi phí so với việc mua mới hoàn toàn và tiết kiệm thời gian chuyển đổi do đã quen với hệ thống ASOFT-SME Professional 2022.

1. DOANH NGHIỆP BẠN NÊN CHỌN PHIÊN BẢN NÀO ?


2. BẢNG GIÁ ASOFT-SME Professtional 2022

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN
 

ASOFT-SME Professional 2022: Kế thừa, cập nhật và cải tiến công nghệ từ phiên bản ASOFT-SME 2017.  Tương thích với đa dạng hệ điều hành. Bổ sung, cập nhật nhiều nghiệp vụ theo các thông tư mới nhất và bổ sung các ngôn ngữ mới. ĐẶC BIỆT cung cấp gói phần mềm dạng Cloud theo công nghệ mới nhất.

ASOFT-SME 2017: ra đời 10/2016, tiền thân là ASOFT-Accounting 2015, kế thừa và được cải tiến công nghệ mới Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012/2014, tương thích Microsoft Windows 7/8/10 và Office 2007/ 2010/2012/2016. Đồng thời bổ sung các nghiệp vụ mới như: Nhân sự – tiền lương, các thông tư mới như: TT133, TT200 và bổ sung các ngôn ngữ mới như Tiếng Nhật, Hoa.

ASOFT-Accounting 2015:  ra đời tháng 04/2015 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012, tương thích Microsoft Windows 7/8 và 10.

ASOFT-Accounting 2012:  ra đời tháng 08/2012 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, tương thích Microsoft Windows 7 và  8.

ASOFT-Accounting 8.0:  ra đời tháng 12/2010, công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2008, SQL Server 2005.

ASOFT-Accounting 7.0: ra đời tháng 10/2008, tương thích Vista.

ASOFT-Accounting 5.0: ra đời tháng 10/2007.

ASOFT-Accounting 4.0: ra đời tháng 10/2006.

ASOFT-Accounting 3.0: ra đời tháng 10/2005.

ASOFT-Accounting 2.0: ra đời tháng 10/2004.

ASOFT-Accounting 1.0: ra đời tháng 09/2003.