Tìm hiểu về phương trình đánh giá rủi ro của doanh nghiệp

Ngày đăng 27-02-2024
Đối với doanh nghiệp việc hiểu và quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của chiến lược tồn tại và phát triển. Rủi ro có thể tồn tại ở mức độ cố hữu, không thể kiểm soát, hoặc có thể được quản lý thông qua các biện pháp ứng phó phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược kiểm soát rủi ro hiệu quả và cách đo lường mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của chúng.

Phương trình đánh giá rủi ro doanh nghiệp 


 
Phương trình đánh giá rủi ro doanh nghiệp
 
1. Tính chất của rủi ro
 
Doanh nghiệp cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ trong quá trình hoạt động
 
Rủi ro cố hữu: Tồn tại sẵn trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc tầm kiểm soát của doanh nghiệp.
Rủi ro có thể kiểm soát: Nguy cơ tổn thất phát sinh từ sự gián đoạn của quá trình hoạt động do thiếu kiểm soát, hệ thống thông tin và con người. 
 

2. Các biện pháp kiểm soát rủi ro

 
Cần có những biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả để quá trình hoạt động được đảm bảo
 
Kiểm soát ngăn chặn: Là những kiểm soát mang tính chủ động để ngăn chặn, giảm thiểu khả năng xảy ra của rủi ro gồm: hệ thống chính sách quản lý, quy trình hướng dẫn hoạt động, các chương trình tập huấn, đào tạo. Ví dụ: tổ chức tập huấn, đào tạo về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ để giảm thiểu rủi ro xảy ra tai nạn lao động và hỏa hoạn.
 
Kiểm soát phát hiện: là những kiểm soát có tính rà soát (bị động) để nhận diện ra các sự kiện không mong muốn xảy ra gồm: hệ thống kiểm tra, theo dõi, báo cáo. Ví dụ: tổ chức kiểm tra/ tuần tra định kỳ, đột xuất để phát hiện các trường hợp cá nhân, đơn vị không tuân thủ nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và hỏa hoạn.
 
Kiểm soát khắc phục/ sửa chữa: Là những kiểm soát được thiết kế nhằm thực hiện các hành động khắc phục, sửa chữa hoặc giảm thiểu về mức độ ảnh hưởng của các sự kiện có thể được nhận diện từ trước (hỏa hoạn, bão lũ thiên tai, v.v.). Ví dụ: tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động để giúp hạn chế ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra sự kiện không mong muốn. 
 

3. Mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro (hay còn gọi là thước đo rủi ro)

 
Mức độ ảnh hưởng được đánh giá trên khía cạnh tài chính và phi tài chính
 
Mức độ ảnh hưởng (định tính và định lượng): Đo lường mức độ tác động tới hoạt động của doanh nghiệp nếu một rủi ro xảy ra, trong mối tương quan với các hoạt động kiểm soát đang có của doanh nghiệp. Thông thường mức độ ảnh hưởng được đánh giá trên khía cạnh tài chính và phi tài chính.
 
Khả năng xảy ra: Đo lường mức độ/ tần suất rủi ro có thể xảy ra, có tính đến các hoạt động kiểm soát hiện có của doanh nghiệp. Thông thường khả năng xảy ra được đánh giá dựa trên tần suất đã xảy ra trong quá khứ và dự đoán xác suất xảy ra trong tương lai.
 

Dưới đây là một số lưu ý và điểm nhấn có thể áp dụng trong quá trình quản lý rủi ro

Tầm quan trọng của Quản lý Rủi ro: Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Việc hiểu rõ và đánh giá các rủi ro có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
 
Phân loại rủi ro: Phân loại rủi ro thành hai loại - rủi ro cố hữu và rủi ro có thể kiểm soát - giúp doanh nghiệp xác định xem rủi ro nào là không thể tránh được và rủi ro nào có thể kiểm soát được.
 
Biện pháp kiểm soát rủi ro: Các biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm kiểm soát ức chế, kiểm soát phát hiện và kiểm soát việc khắc phục/sửa chữa. Sự kết hợp của ba loại kiểm soát này giúp tăng cường khả năng phòng tránh và ứng phó với các rủi ro.
Đo lường rủi ro: Để hiểu rõ hơn về rủi ro, cần đo lường mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp xác định được mức độ quan trọng của từng loại rủi ro và ưu tiên các biện pháp kiểm soát.
 
Sự liên tục và linh hoạt: Quản lý rủi ro là một quá trình liên tục và linh hoạt. Doanh nghiệp cần liên tục đánh giá và cập nhật các rủi ro mới cũng như hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hiện tại.
 
Tích hợp vào quy trình quản lý tổ chức: Quản lý rủi ro không chỉ là trách nhiệm của một bộ phận đơn lẻ mà cần được tích hợp vào quy trình quản lý tổ chức. Điều này đòi hỏi sự cam kết từ toàn bộ tổ chức.
 
Văn hóa an toàn: Việc xây dựng một văn hóa an toàn trong doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp mọi thành viên trong tổ chức nhận thức và đóng góp vào việc quản lý rủi ro.
 

Kết Luận

Trong một thế giới đầy biến động, việc quản lý rủi ro là không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát và đo lường mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hoạt động của mình và đảm bảo sự bền vững trong dài hạn.
Thông qua việc hiểu rõ về tính chất và quản lý hiệu quả các loại rủi ro, mỗi doanh nghiệp có thể tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn, ổn định, và có hiệu suất cao.