Giải pháp ERP đặc thù ngành thiết bị điện

Ngày đăng 13-11-2023
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giải pháp phần mềm ASOFT-ERP đặc thù ngành thiết bị điện và cách hệ thống đã giúp doanh nghiệp trong ngành quản lý hiệu quả bộ máy vận hành, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trên thị trường.

 

Giải pháp phần mềm quản trị đặc thù ngành sản xuất thiết bị điện ASOFT-ERP


/attachment/tin-tuc/2022.12/giai-phap-erp-nganh-thiet-bi-dien-1.jpg
Giải pháp phần mềm quản trị đặc thù ngành sản xuất thiết bị điện ASOFT-ERP

Trong thời đại mà công nghiệp đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, ngành sản xuất thiết bị điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp cần thiết để duy trì và phát triển hệ thống điện lực trên toàn cầu. Để đáp ứng được sự phức tạp và yêu cầu đặc thù của ngành này, giải pháp phần mềm quản trị đặc thù đã trở nên cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giải pháp phần mềm ASOFT-ERP và cách hệ thống đã giúp doanh nghiệp trong ngành quản lý hiệu quả bộ máy vận hành, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trên thị trường.   
 

ASOFT-ERP Giải pháp phần mềm quản trị đặc thù cho ngành sản xuất thiết bị điện

ASOFT-ERP là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành sản xuất thiết bị điện. Với khả năng linh hoạt và tích hợp, nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và tối ưu hóa quy trình sản xuất. 
 
 
Quản lý hàng nghìn mã hàng với quy cách hàng hóa phức tạp từ đơn giản đến phức tạp 
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/giai-phap-erp-nganh-thiet-bi-dien-2.jpg
Quản lý hàng nghìn mã hàng với quy cách hàng hóa phức tạp từ đơn giản đến phức tạp

Trong ngành sản xuất thiết bị điện, danh mục sản phẩm có thể rất đa dạng với hàng nghìn mã hàng khác nhau, từ những sản phẩm đơn giản đến các sản phẩm phức tạp với nhiều biến thể. ASOFT-ERP giúp doanh nghiệp quản lý danh mục sản phẩm một cách hiệu quả. Hệ thống cho phép tạo và quản lý các mã hàng, bộ phận, và phiên bản sản phẩm một cách tự động và dễ dàng. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi từng sản phẩm và tạo sự thống nhất trong quản lý hàng hóa.
 
Ngoài ra, giải pháp ASOFT-ERP cung cấp khả năng tạo và quản lý các phiên bản của danh mục sản phẩm. Điều này đặc biệt hữu ích khi doanh nghiệp cần quản lý các phiên bản sản phẩm với sự thay đổi trong quy cách sản phẩm hoặc yêu cầu của khách hàng. Việc theo dõi các phiên bản sản phẩm đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt trong sản xuất và đáp ứng kịp thời các yêu cầu thay đổi.

 
Lập kế hoạch và phân bổ lịch sản xuất tự động xuống nhà máy
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/giai-phap-erp-nganh-thiet-bi-dien-3.jpg
Lập kế hoạch và phân bổ lịch sản xuất tự động xuống nhà máy

Lập kế hoạch sản xuất là một phần quan trọng trong ngành sản xuất thiết bị điện. ASOFT-ERP giúp tự động hóa quy trình lập kế hoạch sản xuất, từ việc nhận thông tin đặt hàng đến việc phân bổ lịch sản xuất xuống nhà máy.
 
Hệ thống cho phép doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất dựa trên thông tin từ đơn đặt hàng, nguyên liệu sẵn có, và sức mạnh sản xuất của nhà máy. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đúng thời gian và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
 
 
Quản lý nhiều phiên bản BOM với công đoạn phức tạp
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/giai-phap-erp-nganh-thiet-bi-dien-4.jpg
Quản lý nhiều phiên bản BOM với công đoạn phức tạp

Quản lý Bill of Materials (BOM) là một phần quan trọng trong quy trình sản xuất thiết bị điện. ASOFT-ERP cho phép doanh nghiệp quản lý nhiều phiên bản BOM với các công đoạn sản xuất phức tạp.
 
Hệ thống cho phép tạo và quản lý các phiên bản BOM cho từng sản phẩm. Điều này đặc biệt hữu ích khi sản phẩm có nhiều biến thể hoặc yêu cầu sản xuất đặc biệt. ASOFT-ERP cung cấp khả năng lựa chọn quy trình sản xuất, công đoạn sản xuất cho từng nguyên liệu và bán thành phẩm, đồng thời cho phép định mức nguyên liệu cần thiết và tính toán chi phí sản xuất.
 
 
Tích hợp thông tin và quản trị toàn diện
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/giai-phap-erp-nganh-thiet-bi-dien-5.jpg
Tích hợp thông tin và quản trị toàn diện

Ngoài việc quản lý sản xuất và sản phẩm, ASOFT-ERP cung cấp một góc nhìn toàn diện về quản trị doanh nghiệp. Hệ thống giúp doanh nghiệp giảm thiểu công việc nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận khác nhau, do tính chất kế thừa dữ liệu và tích hợp thông tin quản trị.
 
ASOFT-ERP hỗ trợ tối đa các công việc nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm. Hệ thống giúp doanh nghiệp phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống. Điều này giúp quản lý dòng tiền, đảm bảo tính cân đối của dòng tiền trong doanh nghiệp, và sử dụng hiệu quả nguồn tiền.
 
Ban biên tập ASOFT