BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ
 
1. Điều kiện về bảo hành:
 
Tất cả các gói sản phẩm ASOFT đều được bảo hành miễn phí trong thời hạn 12 tháng với điều kiện sau:
a. Còn thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm (căn cứ chứng từ bàn giao/biên bản nghiệm thu)).
b. Khách hàng có hợp đồng/hóa đơn chứng từ giao dịch với ASOFT.
 
2. Nội dung bảo hành:
 
Khắc phục sự cố phát sinh do lỗi phần mềm (nếu có);
Khi có thông báo sự cố từ khách hàng, trong vòng 02-04 tiếng đồng hồ (tính theo giờ làm việc), ASOFT sẽ tiếp nhận và xác nhận tình trạng sự cố. Trong vòng 02-04 tiếng đồng hồ tiếp theo (tính theo giờ làm việc), ASOFT sẽ đề xuất phương án giải quyết. Dựa trên phương án giải quyết, ASOFT sẽ thực hiện và triển khai việc khắc phục theo các cách sau:
-  Hướng dẫn người sử dụng tự khắc phục qua điện thoại, fax, email, truy cập trực tuyến qua Internet.
-  Gửi chương trình sửa lỗi cho quý khách qua email hoặc CD, USB qua bưu điện.
-  Cử cán bộ trực tiếp tới chỗ quý khách để khắc phục sự cố.
 
Hỗ trợ về cách thao tác vận hành phần mềm ASOFT cho người dùng.
-  Hỗ trợ hướng dẫn thao tác qua điện thoại, Fax, email hoặc truy cập trực tuyến qua Internet.
-  Cử cán bộ trực tiếp tới trụ sở của quý khách.
 
Cập nhất các thay đổi (nếu có).

3. ĐỔI TRẢ

ASOFT hỗ trợ khách hàng đổi hay nâng cấp sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn trong trường hợp 2 sản phẩm có sự đồng nhất về mặt nghiệp vụ và dữ liệu, có thể nâng cấp được.
ASOFT không hỗ trợ hoàn trả sản phẩm sau khi đã sử dụng.