CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 
ASOFT biết rằng bảo mật thông tin rất quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để bảo mật thông tin khách hàng, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho khách hàng giá trị khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ASOFT.
Chính sách bảo mật này mô tả cách thức ASOFT thu thập và xử lý các thông tin khách hàng cung cấp khi sử dụng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ASOFT. Khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ASOFT có nghĩa là khách hàng hoàn toàn đồng ý với tất cả các Điều khoản trong Chính sách bảo mật này.
 
1. Cam kết bảo mật thông tin:

- Bằng cách chấp nhận Chính sách bảo mật này, khách hàng ủy quyền cho ASOFT được thực hiện việc truy cập, định dạng lại và lưu trữ các các thông tin liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin liên quan đến cá nhân/doanh nghiệp khác (sau đây gọi chung là “thông tin”) được khách hàng cung cấp thông qua Website, Phần mềm ASOFT® theo các cách thức phù hợp, đảm bảo bí mật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;
- ASOFT đảm bảo cam kết không truy cập, thay đổi thông tin, chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba nào khác trừ trường hợp ngoại lệ được qui định trong Chính sách bảo mật này. Đồng thời, ASOFT sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của thông tin;
- Khách hàng cam kết rằng khách hàng sở hữu hợp pháp những thông tin được cung cấp và khách hàng có quyền cho phép ASOFT lưu trữ các thông tin đó trên hệ thống máy chủ mà ASOFT sử dụng để vận hành. Đồng thời, khách hàng cam kết chịu trách nhiệm với các thông tin mà khách hàng đã nhập và/hoặc các thao tác với thông tin trên Website, Phần mềm ASOFT® mà khách hàng có quyền truy cập;
- Nghĩa vụ Bảo mật của ASOFT sẽ chấm dứt sau thời điểm chấm dứt Hợp đồng.
 

2. Mục đích thu thập thông tin:

Để đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ASOFT, khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn):
- Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh;
- Họ tên, tuổi, địa chỉ, mã số thuế;
- Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn;
- Các thông tin khác liên quan đến Đơn hàng/Hợp đồng mà khách hàng đã ký với ASOFT để cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của từ phía khách hàng.
 
Các thông tin thu thập sẽ được ASOFT sử dụng để:
- Cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm cho khách hàng;
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng;
- Thực hiện các yêu cầu theo Đơn hàng/Hợp đồng đã ký kết với khách hàng;
- Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và ASOFT sẽ có thông báo cho khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.
 

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

ASOFT cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng để:
- Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà ASOFT cung cấp cho khách hàng;
- Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
- Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
- Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.


4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin của khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để ASOFT cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của ASOFT.
 

5. Đảm bảo an ninh tài khoản:

- Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) bao gồm mật khẩu (password) tương ứng với nội dung đăng ký trong Đơn yêu cầu/Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ;
- Khách hàng cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản, mật khẩu đảm bảo quyền truy cập và sử dụng phần mềm không vi phạm Chính sách bảo mật này, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người sử dụng do mình quản lý;
- Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho ASOFT tất cả các vi phạm về an ninh, an toàn và bảo mật đối với tài khoản và mật khẩu, truy cập trái phép vào phần mềm ngay khi phát hiện ra hành vi vi phạm;
- ASOFT có quyền hạn chế hoặc đình chỉ việc truy cập vào phần mềm của một hoặc nhiều tài khoản nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hoặc được cảnh báo đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của thông tin, nhằm đảm bảo sự toàn vẹn và an toàn của phần mềm và người sử dụng. ASOFT sẽ thông báo cho khách hàng trong trường hợp có sự vi phạm như vậy đối với tài khoản của khách hàng.
 

6. Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin:

ASOFT cam kết không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin trong một số trường hợp ngoại lệ dưới đây:
- Khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này;
- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu ASOFT tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp;
- Trong bất kỳ trường hợp nào, ASOFT sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng về việc cung cấp thông tin.
 

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 1900-6123
Email: info@asoft.com.vn
Website: http://asoft.com.vn
 

8. Phương thức và công cụ chỉnh sửa thông tin:

Khách hàng có quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật thông tin, xóa tất cả dữ liệu cá nhân của mình do ứng dụng thu thập bằng cách truy cập vào hệ thống trong phần cài đặt tài khoản của mình hoặc liên lạc với tổng đài hỗ trợ (+84) 1900.6123.
 

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

Khi phát hiện thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 1900-6123
Email: info@asoft.com.vn
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, ASOFT sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới khách hàng, ASOFT sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
 

10. Nghĩa vụ Bảo mật của ASOFT không áp dụng với:

- Những thông tin khách hàng lưu trữ trên máy chủ của mình, khách hàng không lưu trữ tại máy chủ của ASOFT;
- Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách hợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ Bảo mật của ASOFT;
- Những thông tin mà ASOFT đã có trước khi nhận được từ khách hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với khách hàng đối với những thông tin đó;
- Những thông tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới ASOFT bởi một bên thứ ba, mà bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ khách hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
- Những thông tin được cho phép bằng văn bản của khách hàng hoặc;
- Trong trường hợp phải được tiết lộ theo qui định của pháo luật, theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

11. Thay đổi chính sách bảo mật:

ASOFT bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. ASOFT khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này để có được những cập nhật mới nhất. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ASOFT có nghĩa là khách hàng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản bảo mật mới nhất được cập nhật.