Ngành Dự án - Xây dựng

Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng nóng của Việt Nam hiện nay, ngành Dự án-Xây dựng đang là một ngành hot, với nhiều cơ hội phát triển, đi cùng với cơ hội, ngành dự án – xây dựng cũng phải đối mặt với nhiều đặc thù kinh doanh khác biệt, cùng nhiều thách thức trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và quản trị dự án nói riêng. 
 

Với đặc thù chuyên biệt (tính chất customize) dành riêng cho mỗi dự án và khách hàng khác nhau, những khó khăn mà các doanh nghiệp dự án – xây dựng phải giải quyết có thể kể đến như:

Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT – Hệ thống phần mềm ASOFT-ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ) vào quản lý doanh nghiệp ngành Dự án – Xây dựng được xem là chiến lược được ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên thế giới và Việt nam hiện nay, giúp nâng cao trải nghiệm của  khách hàng, đồng thời kiểm soát tốt hơn về tiến độ, chất lượng, chi phí, nguồn nhân lực cho toàn bộ hạng mục kinh doanh cũng như trong từng dự án.

Với mục tiêu đồng hành và nâng tầm quản trị cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dự án – Xây dựng, giải pháp đặc thù của ASOFT dành cho ngành được nghiên cứu kỹ lưỡng, tích hợp đầy đủ các phần hành hoạt động của doanh nghiệp trong ngành, có thể kể đến các phân hệ cốt lõi: Văn phòng điện tử (ASOFT-OO), Quản lý quan hệ khách hàng (ASOFT-CRM), Quản lý bán hàng (ASOFT-SO), Quản lý mua hàng (ASOFT-PO), Quản lý Kho (ASOFT-WM), Tài chính - kế toán (ASOFT-T), Thông tin điều hành (ASOFT-BI),..  Nhằm kết nối các phòng ban của doanh nghiệp như Phòng kinh doanh, Phòng dự án, Phòng mua hàng, Phòng nhân sự, , Kho-Vận chuyển, Phòng kỹ thuật, Phòng tài chính,… cũng như kết hợp nghiệp vụ giữa các bộ phận nhằm kế thừa, kiểm soát thông tin, dữ liệu phát sinh, tăng cường hiệu suất công việc và nâng cao khả năng quản trị, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp.

Giải pháp phần mềm ASOFT đặc thù cho ngành Dự án – Xây dựng


Hệ thống phần mềm ASOFT-ERP được thiết kế để giải quyết các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp ngành Dự Án – Xây dựng như: 

Chi tiết quản lý nghiệp vụ theo quy trình 


1/ Quản lý tiếp thị và bán hàng 

 • - Triển khai giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp
 • trong lĩnh vực Dự án- Xây dựng, ASOFT là đối tác và là
 • người bạn đồng hành giúp các doanh nghiệp quản trị hiệu
 • quả hoạt động kinh doanh
 • - Quản lý tiếp thị và bán hàng theo mô hình 5 Ways hiện đại.
 • - Quản lý thống nhất thông tin đầu mối, cơ hội tới khách
 • hàng, tích hợp bán hàng đa kênh.
 • - Hỗ trợ lập dự toán dự án và tạo báo giá tự động từ dự toán.
 • - Theo dõi yêu cầu, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng/
 • đơn hàng và chuyển giao thực hiện.
 • - Quản lý lịch sử giao dịch với từng khách hàng bao gồm
 • tất cả giao dịch và các thông tin kèm theo như ghi âm
 • cuộc gọi, email, tệp dữ liệu và thông tin tương tác (news feed).
 • - Quản lý định mức tiếp khách từng sales.
 • - Quản lý huê hồng dự án đích danh từng cá nhân theo
 • hợp đồng/ đơn hàng/dự án.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-khach-hang.png

 
/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-ban-hang.png

2/ Quản lý Bán hàng

 • - Quản lý thông tin đại lý/ khách hàng: Thông tin cơ bản,
 • đặc điểm, thiết lập chính sách bán hàng: Khuyến mãi,
 • giảm giá, chiết khấu, hoa hồng,…
 • - Quản lý hoạt động chào giá, lập đơn hàng, viếng thăm
 • của nhân viên thị trường bằng ứng dụng phần mềm trên
 • điện thoại: Phân chia danh sách viếng thăm, lên kế hoạch
 • viếng thăm; chi tiết viếng thăm, đánh giá, chụp hình trưng
 • bày, check-in/check-out.
 • - Quản lý toàn bộ đơn hàng bán, tình trạng đơn hàng, tình
 • trạng giao hàng, duyệt báo giá/đơn hàng online.
 • - Kế thừa, đồng bộ thông tin ngay lập tức đến các bộ
 • phận: Kế toán, Kho, Giao hàng để tiến hành xử lý đơn hàng.

 
 

3/ Quản lý Mua hàng

 • - Quản lý thông tin nhà cung cấp: Thông tin cơ bản, đặc
 • điểm, chính sách mua hàng, chiết khấu riêng từng nhà
 • cung cấp,..
 • - Quản lý yêu cầu mua hàng, kế thừa từ dự đoán hàng tồn
 • kho cần thiết.
 • - Quản lý báo giá và so sánh lựa chọn nhà cung cấp.
 • - Quản lý tình trạng hàng mua: kế hoạch nhận hàng, tình
 • trạng giao hàng, tình trạng đơn hàng,…
 • - Kế thừa tự động thông tin đơn hàng đến các bộ phận: Kế
 • toán, Kho, Giao-nhận,..
 • - Duyệt yêu cầu mua, đơn hàng, nhập kho online.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-mua-hang-1.png
 


► Xem thêm: Câu chuyện thành công - Thang máy Thiên Nam chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng   

 

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-kho.png

4/ Quản lý Hàng hóa và Kho

 • - Quản lý hoạt động xuất/nhập/tồn và luân chuyển NPL/
 • thành phẩm giữa các chi nhánh, kho, nhà cung cấp và
 • khách hàng.
 • - Quản lý hàng hóa đặc thù theo barcode, imei/serie, theo
 • lot, theo hạn sử dụng, theo vị trí, theo đặc điểm (thành
 • phẩm, bán thành phẩm, phế liệu,..)
 • - Quản lý kế hoạch giao-nhận, tình hình luân chuyển hàng
 • hóa giữa các kho và đối tác (hàng đi thẳng, hàng qua kho).
 • - Quản lý không giới hạn mặt hàng, số kho và có thể phân
 • quyền dữ liệu theo hàng hóa, theo kho.
 • - Kiểm kê hàng hóa định kỳ theo kho, theo hàng, theo lot….
 • - Đồng bộ thông tin, dữ liệu với đơn hàng bán/mua, kế
 • toán theo thời gian thực.


 

5/ Quản lý Tài chính – Kế toán

 • - Quản lý hoạt động thu/chi.
 • - Quản lý hóa đơn bán hàng/mua hàng, nợ phải thu/trả.
 • - Quản lý doanh thu, chi phí, phân bổ, chênh lệch tỷ giá,…
 • - Phân tích chi phí theo phân loại: Định phí, biến phí; Chi
 • phí trực tiếp, gián tiếp; Chi phí nguyên vật liệu, Nhân công,
 • nhà xưởng, thiết bị.
 • - Phân tích chi phí theo đối tượng tính giá thành: Nhóm
 • sản phẩm, sản phẩm, bán thành phẩm; Công trình, dự án,
 • hợp đồng,..
 • - Phân tích lãi lỗ theo ngành hàng, khu vực, nhà cung cấp,
 • nhóm khách hàng, chi nhánh và toàn đơn vị….
 • - Hệ thống báo cáo thuế theo quy định nhà nước.
 • - Hệ thống báo cáo quản trị, phân tích về tài chính, lãi lỗ,
 • linh hoạt, đa dạng.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep.png


/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-nhan-su-1.png

6/ Quản trị Nhân sự – Tính lương

 • - Quản lý hồ sơ nhân viên: Quản lý thông tin cơ bản; quản lý thông tin kèm theo (như: tai
 • nạn lao động, thai sản, khen thưởng, kỷ luật,..); quản lý và
 • nhắc hạn hợp đồng lao động,..
 • - Chấm công và tính lương: Định nghĩa bảng phân ca; Kết
 • nối với các loại máy chấm công/app mobile lấy xử lý dữ
 • liệu chấm công hoặc import trực tiếp bằng file excel; Chấm
 • công chi tiết (theo ngày/tháng). 
 • - Tính lương: Thiết lập hồ sơ lương; Định nghĩa các khoản
 • thu nhập và giảm trừ theo từng vị trí; Định nghĩa phương
 • pháp tính lương. ► Xem thêm: Meiko Automation - Câu chuyện chuyển đổi số thành công cùng ASOFT-ERP 


7/ Quản lý Công việc – Khối Văn phòng Công ty

 • - Quản lý quy trình Công việc – Dự án: Thiết lập trạng thái,
 • khai báo quy trình, khai báo công việc theo mẫu: mô tả,
 • checklist, định mức thời gian thực hiện,..
 • - Quản lý Công việc: Quản lý giao việc, theo dõi trạng thái
 • công việc, theo dõi các vấn đề phát sinh. 
 • - Quản lý Dự án: Thiết lập dự án, định mức dự án; Quản lý
 • công việc liên quan dự án và các vấn đề phát sinh trong
 • dự án. 

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-cong-viec-1.png
 
► Xem thêm: Giải pháp phần mềm ASOFT-ERP đặc thù cho doanh nghiệp Cơ khí - chế tạo