Ngành Cơ khí - Chế tạo

Cơ khí chế tạo là ngành kinh tế – kỹ thuật có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, vừa là nền tảng; vừa là động lực cho sự phát triển của nhiều ngành nghề sản xuất khác. Bởi đây là ngành công nghiệp cơ bản sản xuất ra máy móc, thiết bị cung cấp công cụ cho các ngành kinh tế khác.

Ngành cơ khí chế tạo chủ yếu có 2 nhóm doanh nghiệp chính:

– Nhóm doanh nghiệp gia công cơ khí: Chủ yếu gia công theo đơn đặt hàng và bản vẽ có sẵn từ khách hàng.

– Nhóm doanh nghiệp sản xuất chế tạo máy: Sản phẩm hoàn thiện được doanh nghiệp tự thiết kế và chế tạo. Quá trình sản xuất cơ khí này bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại yêu cầu trình độ chuyên môn khác nhau.

Ngành cơ khí chế tạo được xem là ngành mũi nhọn của kinh tế Việt Nam, lại đang gặp nhiều khó khăn vì những thay đổi về công nghệ, việc gia tăng quy mô sản xuất và sự canh tranh về nhân sự lành nghề trong ngành. Chính vì thế, các doanh nghiệp cơ khí cần chuyển mình để bắt kịp với sự thay đổi, không chỉ cần phải đổi mới về mặt công nghệ máy móc, mà công tác quản trị cũng cần được quản lý tốt, hiệu quả, tối ưu – Với việc ứng dụng Hệ thống hoạch định nguồn lực ASOFT-ERP đặc thù cho ngành Cơ khí Chế tạo.

Hệ thống hoạch định nguồn lực ASOFT-ERP giúp doanh nghiệp ngành chế khí quản trị tổng thể các hoạt động của mình từ đầu vào tới đầu ra như: Quản lý sản xuất, Quản lý Mua hàng và Cung ứng, Quản lý Hàng hóa và Kho, Quản lý Tài chính Kế toán, Quản lý Quan hệ khách hàng, Quản lý Bán hàng, Quản lý Nhân sự – Tính lương, Quản lý Công việc – Khối Văn phòng,….Qua đó tối ưu hóa các nguồn lực và gia tăng tính cạnh tranh trong ngành, hệ thống cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp bắt kịp xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Giải pháp phần mềm ERP đặc thù cho ngành Cơ khí – Chế tạo

1/ Quy trình quản lý sản xuất đặc thù ngành Cơ khí – Chế tạo

Quản lý sản xuất ngành Cơ khí - Chế tạo

- Hoạch định và kiểm soát sản xuất:

- Tính giá thành sản xuất cho từng giai đoạn sản xuất: 

⇒ Qua đó hỗ trợ người điều hành ra ra các quyết định về tiết kiệm và tối ưu hóa sản xuất.

► Xem thêm: Giải pháp phần mềm quản trị đặc thù ngành Sản xuất

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh mục, cấu trúc chi tiết sản phẩm
Quản lý danh mục, cấu trúc chi tiết sản phẩm
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Định mức sản phẩm BOM
Định mức sản phẩm BOM
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh mục, công đoạn sản xuất
Quản lý danh mục, công đoạn sản xuất

2/ Quy trình Mua hàng và Cung ứng

Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh sách đơn hàng mua
Quản lý danh sách đơn hàng mua
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý báo giá nhà cung cấp
Quản lý chi tiết báo giá từ các nhà cung cấp

3/ Quản lý Hàng hóa và Kho

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý nhập kho bằng QR Code
APP mobile quản lý nhập kho hàng hóa khi quét QR Code
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý xuất kho bằng app quét QR Code
APP mobile quản lý xuất kho hàng hóa khi quét QR Code
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Danh sách chứng từ nhập/xuất/chuyển
Danh sách chứng từ nhập/xuất/chuyển

4/ Quản trị Tài chính – Kế toán

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực
Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực

5/ Quản lý Quan hệ Khách hàng

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh mục đầu mối
Quản lý danh sách tất cả đầu mối
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội
Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội

6/ Quản lý Bán hàng

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: App mobile dành cho Sales
App mobile dành cho Sales
 Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Lịch sử và chi tiết viếng thăm khách hàng
Lịch sử và chi tiết viếng thăm khách hàng

7/ Quản trị Nhân sự – Tính lương

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Tính lương theo năng suất / sản phẩm của nhân viên
Tính lương theo năng suất / sản phẩm của nhân viên

8/ Quản lý Công việc – Khối Văn phòng Công ty

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Kiểu đồ dạng Kanban quản lý tình trạng công việc
Danh mục công việc Kanban
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh mục, tiến độ dự án trên APP Mobile
Quản lý danh mục, tiến độ dự án trên APP Mobile