Khảo sát - Tư vấn - Giám sát triển khai ERP

ERP là một hệ thống phần mềm Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp bao gồm nhiều phân hệ chức năng nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán, thuế, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, kinh doanh,… nên cần có các chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên môn và am hiểu cặn kẽ về ERP để tư vấn giải pháp ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật cho các nhà quản trị, nhân viên tại các bộ phận, phòng ban của Quý Khách. Chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa Quy trình Khảo sát - Tư vấn và Giám sát triển khai của ASOFT và đội ngũ quản trị của Quý Khách mới có để thiết lập được một hệ thống quản trị phù hợp, toàn diện và đạt được hiệu quả cao nhất.

Khảo sát - Tư vấn - Giám sát triển khai ERP

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, ASOFT tặng bạn 90 phút tư vấn miễn phí.