Ngành Dược phẩm

Trong những năm gần đây ngành dược phẩm Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người và nguồn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được xem là ngành có mức độ cạnh tranh cực gay gắt, chứng tỏ thị trường dược phẩm đang vô cùng sôi động và tăng trưởng mạnh mẽ.
 

Đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty dược phẩm Việt Nam gồm phân phối sản phẩm trực tiếp cho các nhà thuốc, đại lý và đấu thầu các dự án cho bệnh viện, cơ sở y tế. Với mục tiêu mở rộng thị phần và tăng độ phủ của sản phẩm ngoài thị trường thì việc quản lý kênh phân phối và các trình dược viên là thách thức lớn của chủ doanh nghiệp ngành dược.

Bài toán quản trị hơn 90% chủ doanh nghiệp Dược phẩm đang gặp phải 

Không kiểm soát được đội ngũ trình dược viên từ hoạt động khảo sát thị trường; lịch sử viếng thăm các cơ sở y tế, nhà thuốc; doanh số bán hàng của trình dược viên theo sản phẩm, theo đại lý.  

Trình dược viên đi thị trường gặp khó khăn khi không nắm bắt được số lượng tồn kho thực tế, thụ động trong quá trình xử lý đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và tỷ lệ đơn hàng thành công. 

Không kiểm soát được danh sách các nhà thuốc/đại lý, độ phủ của sản phẩm ngoài thị trường và khó giám sát vật phẩm trưng bày tại các nhà thuốc/đại lý   

Gặp tình trạng Data Cooking - Xào nấu dữ liệu, khó kiểm soát dữ liệu ảo do sự tác động của trình dược viên, họ có thể chỉnh sửa về số liệu đơn hàng, tồn kho hoặc tạo điểm bán ảo nhằm tư lợi cá nhân.

Sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đảm bảo sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ y tế.
Do sản phẩm đặc thù ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên quy trình lưu kho phức tạp theo lô, theo hạn sử dụng, quản lý truy vấn ngược chưa hiệu quả còn sai sót.

Quy trình sản xuất phức tạp, phần lớn sử dụng máy móc, thiết bị có giá trị cao.

 
 

► Xem thêm: Bức tranh toàn cảnh chuyển đổi số ngành sản xuất  

Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đặc thù ngành Dược phẩm ASOFT-ERP giúp các doanh nghiệp quản lý hệ thống phân phối hiệu quả từ đội ngũ trình dược viên đến khách hàng là các đại lý, hiệu thuốc từ đó nắm bắt được hiệu suất của nhân viên và độ phủ của sản phẩm ngoài thị trường. Bên cạnh đó, với Superapps siêu tiện lợi đội ngũ trình dược viên hoặc đại lý có thể đặt hàng ngay với thiết bị di động hoặc xem thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi bất cứ khi nào có nhu cầu. Giải pháp ASOFT-ERP đặc thù ngành dược phẩm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và tối ưu từ giai đoạn sản xuất cho đến vận hành hệ thống phân phối.

► Xem thêm: Phần mềm ERP sản xuất - Vai trò của phần mềm quản lý sản xuất  


Giải pháp phần mềm ASOFT đặc thù cho doanh nghiệp ngành Dược phẩm

 

1/ Quản lý Quan hệ Khách hàng

 • - Quản lý tiếp thị và bán hàng theo mô hình 5
 • Ways hiện đại.
 • - Quản lý thống nhất thông tin đầu mối, cơ hội
 • tới khách hàng, tích hợp bán hàng đa kênh.
 • - Hỗ trợ lập dự toán dự án và tạo báo giá tự
 • động từ dự toán.
 • - Theo dõi yêu cầu, báo giá, đàm phán, chốt hợp
 • đồng/đơn hàng và chuyển giao thực hiện.
 • - Quản lý lịch sử giao dịch với từng khách hàng
 • bao gồm tất cả giao dịch và các thông tin kèm
 • theo như ghi âm cuộc gọi, email, tệp dữ liệu và
 • thông tin tương tác (news feed).
 • - Quản lý định mức tiếp khách từng sales.
 • - Quản lý huê hồng dự án đích danh từng cá
 • nhân theo hợp đồng/ đơn hàng/dự án.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-khach-hang.png

 
/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-ban-hang.png

2/ Quản lý Bán hàng

 • - Quản lý thông tin nhà thuốc/đại lý/khách hàng: thông tin
 • cơ bản, đặc điểm, thiết lập chính sách bán hàng: khuyến
 • mãi, giảm giá, chiết khấu, hoa hồng,…
 • - Quản lý hoạt động chào giá, lập đơn hàng, viếng thăm
 • của trình dược viên bằng ứng dụng phần mềm trên điện
 • thoại: Phân chia danh sách viếng thăm, lên kế hoạch
 • viếng thăm; chi tiết viếng thăm, đánh giá, chụp hình trưng
 • bày, check-in/check-out.
 • - Quản lý toàn bộ đơn hàng bán, tình trạng đơn hàng, tình
 • trạng giao hàng, duyệt báo giá/đơn hàng online.
 • - Kế thừa, đồng bộ thông tin ngay lập tức đến các bộ
 • phận: Kế toán, Kho, Giao hàng để tiến hành xử lý đơn hàng.

 
 

3/ Quản lý Mua hàng

 • - Quản lý thông tin nhà cung cấp: Thông tin cơ bản, đặc
 • điểm, chính sách mua hàng, chiết khấu riêng từng nhà
 • cung cấp,..
 • - Quản lý yêu cầu mua hàng, kế thừa từ dự đoán hàng tồn
 • kho cần thiết.
 • - Quản lý báo giá và so sánh lựa chọn nhà cung cấp.
 • - Quản lý tình trạng hàng mua: kế hoạch nhận hàng, tình
 • trạng giao hàng, tình trạng đơn hàng,…
 • - Kế thừa tự động thông tin đơn hàng đến các bộ phận: Kế
 • toán, Kho, Giao-nhận,..
 • - Duyệt yêu cầu mua, đơn hàng, nhập kho online.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-mua-hang-1.png
 


► Xem thêm: Câu chuyện thành công - Thang máy Thiên Nam chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng   

 

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-kho.png

4/ Quản lý Hàng hóa và Kho

 • - Quản lý hoạt động xuất/nhập/tồn và luân chuyển NPL/
 • thành phẩm giữa các chi nhánh, kho, nhà cung cấp và
 • khách hàng.
 • - Quản lý hàng hóa đặc thù theo barcode, imei/serie, theo
 • lot, theo hạn sử dụng, theo vị trí, theo đặc điểm (thành
 • phẩm, bán thành phẩm, phế liệu,..)
 • - Quản lý kế hoạch giao-nhận, tình hình luân chuyển hàng
 • hóa giữa các kho và đối tác (hàng đi thẳng, hàng qua kho).
 • - Quản lý không giới hạn mặt hàng, số kho và có thể phân
 • quyền dữ liệu theo hàng hóa, theo kho.
 • - Kiểm kê hàng hóa định kỳ theo kho, theo hàng, theo lot….
 • - Đồng bộ thông tin, dữ liệu với đơn hàng bán/mua, kế
 • toán theo thời gian thực.


 

5/ Quản lý Tài chính – Kế toán

 • - Quản lý hoạt động thu/chi.
 • - Quản lý hóa đơn bán hàng/mua hàng, nợ phải thu/trả.
 • - Quản lý doanh thu, chi phí, phân bổ, chênh lệch tỷ giá,…
 • - Phân tích chi phí theo phân loại: Định phí, biến phí; Chi
 • phí trực tiếp, gián tiếp; Chi phí nguyên vật liệu, Nhân công,
 • nhà xưởng, thiết bị.
 • - Phân tích chi phí theo đối tượng tính giá thành: Nhóm
 • sản phẩm, sản phẩm, bán thành phẩm; Công trình, dự án,
 • hợp đồng,..
 • - Phân tích lãi lỗ theo ngành hàng, khu vực, nhà cung cấp,
 • nhóm khách hàng, chi nhánh và toàn đơn vị….
 • - Hệ thống báo cáo thuế theo quy định nhà nước.
 • - Hệ thống báo cáo quản trị, phân tích về tài chính, lãi lỗ,
 • linh hoạt, đa dạng.

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep.png


/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-nhan-su-1.png

6/ Quản trị Nhân sự – Tính lương

 • - Quản lý hồ sơ nhân viên: Quản lý thông tin cơ bản; quản lý thông tin kèm theo (như: tai
 • nạn lao động, thai sản, khen thưởng, kỷ luật,..); quản lý và
 • nhắc hạn hợp đồng lao động,..
 • - Chấm công và tính lương: Định nghĩa bảng phân ca; Kết
 • nối với các loại máy chấm công/app mobile lấy xử lý dữ
 • liệu chấm công hoặc import trực tiếp bằng file excel; Chấm
 • công chi tiết (theo ngày/tháng). 
 • - Tính lương: Thiết lập hồ sơ lương; Định nghĩa các khoản
 • thu nhập và giảm trừ theo từng vị trí; Định nghĩa phương
 • pháp tính lương. ► Xem thêm: Meiko Automation - Câu chuyện chuyển đổi số thành công cùng ASOFT-ERP 

 

7/ Quản lý Công việc – Khối Văn phòng Công ty

 • - Quản lý quy trình Công việc – Dự án: Thiết lập trạng thái,
 • khai báo quy trình, khai báo công việc theo mẫu: mô tả,
 • checklist, định mức thời gian thực hiện,..
 • - Quản lý Công việc: Quản lý giao việc, theo dõi trạng thái
 • công việc, theo dõi các vấn đề phát sinh. 
 • - Quản lý Dự án: Thiết lập dự án, định mức dự án; Quản lý
 • công việc liên quan dự án và các vấn đề phát sinh trong
 • dự án. 

/attachment/tin-tuc/2022.12/asoft-erp-phan-mem-quan-ly-cong-viec-1.png
 

/attachment/tin-tuc/2022.12/quy-trinh-san-xuat-gia-thanh-san-xuat.png

8/ Quản lý sản xuất

 • - Thiết lập công đoạn, cấu trúc sản phẩm và quản lý nhiều phiên
 • bản định mức (BOM).  
 • - Dự trù trù sản xuất: Xác định nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc,
 • nhân lực cần thiết cho từng Yêu cầu/Đơn hàngsản xuất, tự so sánh
 • với kho, đơn hàng mua, các kếhoạch sản xuất khác để cân đối và
 • tối ưu nguồn lực nhằm đáp ứng chất lượng, năng suất, thời hạn
 • giao hàng.
 • - Lập kế hoạch sản xuất: Dựa trên hoạch định tiêu thụ hoặc đơn
 • hàng bán/đơn hàng sản xuất nội bộ hệ thống hỗ trợ tự động kết
 • chuyển sang kế hoạch sản xuất và chi tiết phân rã theo thời gian,
 • theo công đoạn và từng lệnh sản xuất (bao gồm chi tiết nguyên vật
 • liệu, máy móc và nhân công).
 • - Tự động tính giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất được tập hợp
 • tự động bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công, và các chi phí
 • phân bổ chung khác để hệ thống tự động tính giá thành sản phẩm
 • tự động theo nhiều phương pháp tùy theo đặcthù ngành hàng và
 • khả năng thống kê của doanh nghiệp.

 

► Xem thêm: Giải pháp phần mềm ASOFT-ERP đặc thù cho doanh nghiệp ngành Dự án - Xây dựng