Ngành Bán lẻ - Chuỗi Cửa hàng

Ngành bán lẻ hiện nay là một thị trường vô cùng sôi động, tiềm năng phát triển lớn, nhưng cũng kèm theo đó là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, khốc liệt. Tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp bán lẻ phải liên tục đổi mới, thích ứng, xây dựng lợi thế cạnh tranh và giữ vững vị thế của mình trong tâm trí khách hàng.

Ngành bán lẻ hiện nay nắm vai trò sứ mệnh trong giao thương tại thị trường Việt Nam, là ngành có mức độ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Không chỉ yêu cầu về TỐC ĐỘ, tính CHÍNH XÁC và CHẤT LƯỢNG, sự lớn mạnh của ngành bán lẻ đang tạo nên nhiều thách thức trong công tác quản trị và vận hành:

Trước những khó khăn ấy, hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ASOFT-ERP dành cho ngành Bán lẻ – Chuỗi cửa hàng là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp hoạch định nguồn lực của mình, kiểm soát các quy trình và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Được thiết kế và xây dựng nhằm giải quyết tốt các khó khăn mà các doanh nghiệp sở hữu chuỗi Bán lẻ đang gặp phải, cũng như nâng cao khả năng quản trị chuỗi cửa hàng lớn của nhà điều hành, hệ thống ASOFT-ERP đặc thù ngành Bán lẻ – Chuỗi cửa hàng được tích hợp hơn 20 phân hệ nghiệp vụ cốt lõi để giải quyết các nhu cầu điều hành hiện tại và tương lai, giúp gia tăng tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp và cải thiện trải nghiệm khách hàng như: Quản lý chuỗi bán lẻ (ASOFT-POS); Quản lý mua hàng (ASOFT-PO); Quản lý kho (ASOFT-WM); Quản lý Tài chính-Kế toán (ASOFT-T), Quản lý quan hệ khách hàng (ASOFT-CRM), Văn phòng điện tử (ASOFT-OO),…

Chi tiết quản lý nghiệp vụ theo quy trình

1/ Quản lý đặc thù ngành Bán lẻ


Mô hình chuỗi cửa hàng


Sơ đồ quy trình Bán lẻ – Chuỗi cửa hàng

– Quản lý bán hàng tại cửa hàng thuộc chuỗi:

– Quản lý dịch vụ giao hàng – lắp đặt, bảo hành, bảo trì và sửa chữa

– Quản lý hội viên/khách hàng thân thiết thuộc chuỗi

Giao diện quản lý danh sách hội viên
Giao diện quản lý danh sách hội viên
Lập phiếu bán hàng bán lẻ
Lập phiếu bán hàng bán lẻ


Siêu ứng dụng Asoft SuperApps cho ngành Bán lẻ – Chuỗi cửa hàng

2/ Quản lý Quan hệ Khách hàng

 Quản lý danh sách tất cả đầu mối
Quản lý danh sách tất cả đầu mối
 Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội
Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội

3/ Quản lý Mua hàng

 Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Quản lý danh sách đơn hàng mua
Quản lý danh mục đơn hàng mua
 Quản lý chi tiết báo giá từ các nhà cung cấp
Quản lý chi tiết báo giá từ các nhà cung cấp

4/ Quản lý Hàng hóa và Kho

  APP Mobile quản lý nhập kho hàng hóa khi quét QR Code
APP Mobile quản lý nhập kho hàng hóa khi quét QR Code
  APP Mobile quản lý xuất kho hàng hóa khi quét QR Code
APP Mobile quản lý xuất kho hàng hóa khi quét QR Code

5/ Quản lý Tài chính – Kế toán


Quản lý tài chính kế toán chuỗi cửa hàng bán lẻ
Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực
Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực

6/ Quản lý Nhân sự – Tính lương

Chi tiết đánh giá KPI
Chi tiết đánh giá KPI
Quản lý và tạo đơn xin phép ngay trên điện thoại với ứng dụng Asoft SuperApps
Quản lý và tạo đơn xin phép ngay trên điện thoại với ứng dụng Asoft SuperApps

7/ Quản lý Công việc – Khối Văn phòng Công ty

Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Kiểu đồ dạng Kanban quản lý tình trạng công việc
Danh mục công việc dạng Kanban
Quản lý danh mục, tiến độ dự án trên APP Mobile
Quản lý danh mục, tiến độ dự án trên APP Mobile

8/ Hệ thống báo cáo phục vụ quản trị (BI)

Hàng trăm báo biểu linh hoạt, đa dạng và đầy đủ, hoạt động trên Tablet/Smartphone dành cho lãnh đạo

  • - Duyệt chi/ Duyệt mua hàng/ Duyệt phép online
  • - Báo cáo/biểu đồ phân tích về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh
  • - Báo cáo
<