Ngành Dệt May

Ngành Dệt may là một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của Việt Nam. Đứng trước những thay đổi chóng mặt của thị trường ngành Dệt-May và sự cạnh tranh từ các nước gia công mới nổi như Campuchia, BangLadesh, Trung Quốc,…. đòi hỏi các doanh nghiệp Dệt may phải liên tục thay đổi quy trình, phương thức sản xuất phù hợp; cũng như đảm bảo sản xuất ổn định và cân bằng cung-cầu thị trường.

Trước sự phức tạp trong sản xuất và nhu cầu thích ứng trước sự thay đổi của thị trường, doanh nghiệp ngành Dệt-May cần quản trị tốt các vấn đề đặc thù sau:

Quản lý kinh doanh
- Quản lý thông tin khách hàng và yêu cầu đặt hàng/mua hàng
- Quản lý định mức khách hàng và đơn hàng mẫu.
- Quản lý báo giá và đơn hàng bán, tình hình giao hàng.
- Kết nối chuỗi bán lẻ (nếu là đơn vị thiết kế, sản xuất và kinh doanh bán lẻ).

Hoạch định và quản lý sản xuất:
- Quản lý thông tin sản phẩm: cấu trúc sản phẩm, công đoạn, định mức (khách hàng, sản xuất, gia công, hải quan,…).
Quản lý dự trù nguyên phụ liệu, đối chiếu tồn kho, lập yêu cầu mua/nhập.
- Quản lý kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, kết quả sản xuất sau QC.

Quản lý hàng hóa và nguyên phụ liệu:
- Theo dõi tồn kho hàng hóa, thành phẩm.
- Theo dõi tồn kho nguyên phụ liệu.
- Theo dõi tiết kiệm nguyên phụ liệu.

Quản lý tài chính:
- Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
- Tính giá thành sản xuất theo sản phẩm, đơn hàng.
- Tính toán lãi lỗ theo xưởng, ngành hàng, đơn vị thành viên.

Quản lý nhân sự:
- Chấm công và tính lương theo thời gian, kết hợp sản phẩm cho nhân viên.
- Chấm công và tính KPI cho văn phòng và quản lý.
- Quản lý hồ sơ, bảo hiểm và thuế TNCN.

Hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ASOFT-ERP dành cho doanh nghiệp ngành Dệt may được thiết kế và tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu quản trị hiệu quả theo đặc thù ngành. Thích hợp cho đa dạng các mô hình sản xuất Dệt-May khác nhau: Thiết kế theo đơn hàng (ETO); Sản xuất theo đơn hàng (MTO); Lắp ráp theo đơn hàng (ATO); Sản xuất theo dự đoán (MTS)

ASOFT qua hơn 20+ năm đồng hành cùng trên 3.500+ doanh nghiệp (tổng số khách hàng tới 12/2022);  trong đó 65% là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất gia công; và hơn 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); ASOFT-ERP là giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đã qua thực tế hàng nghìn khách hàng sản xuất, gia công và tích lũy nhiều best practices hàng đầu Việt Nam.

Chi tiết quy trình theo nghiệp vụ

Mô hình quy trình ngành Dệt may

1/ Quản lý sản xuất đặc thù ngành Dệt may

– Hoạch định và kiểm soát sản xuất:

– Tính toán và tối ưu giá thành sản xuất: Chi phí sản xuất được tập hợp tự động bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công, và các chi phí phân bổ chung khác để hệ thống tự động tính giá thành sản phẩm tự động theo nhiều phương pháp tùy theo đặc thù ngành hàng và khả năng thống kê của doanh nghiệp; so sánh chi tiết về lượng và giá trị giữa giá thành kế hoạch/dự trù với giá thành thực tế của doanh nghiệp; qua đó hỗ trợ người điều hành ra ra các quyết định về tiết kiệm và tối ưu hóa sản xuất.

Quản lý danh mục, cấu trúc chi tiết sản phẩm
Quản lý danh mục, cấu trúc chi tiết sản phẩm
Quản lý định mức sản phẩm BOM
Quản lý định mức sản phẩm BOM
Quản lý danh mục, công đoạn sản xuất
Quản lý danh mục, công đoạn sản xuất

2/ Quản lý Quan hệ Khách hàng

Quản lý danh sách tất cả đầu mối
Quản lý danh sách tất cả đầu mối
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội
Chi tiết và lịch sử giao tiếp với một cơ hội

3/ Quản lý Bán hàng

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: App mobile dành cho Sales
App mobile dành cho Sales
 Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Lịch sử và chi tiết viếng thăm khách hàng
Lịch sử và chi tiết viếng thăm khách hàng

4/ Quản lý Mua hàng

Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Quản lý danh sách yêu cầu mua hàng
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý danh sách đơn hàng mua
Quản lý danh mục đơn hàng mua
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý báo giá nhà cung cấp
Quản lý chi tiết báo giá từ các nhà cung cấp

5/ Quản lý Hàng hóa và Kho

APP Mobile quản lý nhập kho hàng hóa khi quét QR Code
APP Mobile quản lý nhập kho hàng hóa khi quét QR Code
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Quản lý xuất kho bằng app quét QR Code
APP Mobile quản lý xuất kho hàng hóa khi quét QR Code
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Danh sách chứng từ nhập/xuất/chuyển
Danh sách chứng từ nhập/xuất/chuyển

6/ Quản lý Tài chính – Kế toán

Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực
Báo cáo phục vụ quản trị luôn được cập nhật theo thời gian thực

7/ Quản trị Nhân sự – Tính lương

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ASOFT-ERP: Tính lương theo năng suất / sản phẩm của nhân viên
Tính lương theo năng suất/ sản phẩm của nhân viên

8/ Quản lý Công việc – Khối Văn phòng Công ty

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Thiết lập quy trình mẫu – thực hiện 1 công việc/dự án
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ASOFT-ERP: Kiểu đồ dạng Kanban quản lý tình trạng công việc
Danh mục công việc dạng Kanban