Phần mềm quản lý

Quản trị Nhân sự-Tiền lương (ASOFT-HRM)

Quản trị Nhân sự-Tiền lương (ASOFT-HRM)

Giải pháp ASOFT-HRM được tổ chức với nhiều phân hệ nghiệp vụ và tính năng phong phú, như tính năng hồ sơ nhân viên hỗ trợ giúp doanh ngiệp quản lý thông tin chi tiết từng nhân viên, hồ sơ phép cho phép doanh nghiệp quản lý phép online không cần giấy tờ, tính năng tính lương hỗ trợ doanh nghiệp tính lương linh hoạt theo nhiều chỉ tiêu, tiêu thức khác nhau,... Ngoài ra ASOFT-HRM còn có khả năng tích hợp dữ liệu chấm công từ nhiều loại thiết bị chấm công khác nhau, cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ quản lý nhân sự - chấm công – tính lương tiện dụng và hiệu quả.

– Giảm 50% các công việc sai/sót hoặc trễ liên quan công tác nhân sự.
– Tăng 100% hiệu suất công việc bộ phận hành chính-nhân sự.
– 100% nhân viên an tâm, hài lòng với công tác nhân sự của công ty.
– Tăng 200% hiệu suất lao động thông qua “đòn bẩy nhân sự”.
– Phân tích dữ liệu tự động theo thời gian thực.

ASOFT-HRM – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4.0

Hệ thống phần mềm Quản trị Nhân sự – Tiền lương (ASOFT-Human Resource Management, viết tắt ASOFT-HRM) được xây dựa trên hai nền tảng khoa học quản trị nhân sự gồm hai nhóm chính nghiệp vụ chính:


Vòng tròn tương quan HRD và HRM

 

+ Phát triển nhân sự (HRD): Trong phát công tác phát nhân sự chú trọng công tác về: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực, xét lương, định biên nhân sự, hệ thống chức danh và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực.
Mục tiêu chính của nhóm này là phát triển con người trong tổ chức.

 

+ Quản trị nhân sự (HRM): trong quản lý nhân sự chú trọng các công tác hồ sơ nhân sự, giám sát, chấm công, tính lương, đánh giá hiệu suất/hiệu quả (KPI, OKR), bảo hiểm và thuế. 


Mục tiêu chính của nhóm này là thống nhất con người trong tổ chức.

ASOFT-HRM là nền tảng – platform giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa hai nhóm công tác/ nghiệp vụ nhân sự mà mọi tổ chức muốn phát triển lành mạnh đều phải làm thật tốt, vì con người là nguồn lực, tài sản quan trọng nhất trong mọi doanh nghiệp.

► Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự sản xuất tốt nhất hiện nay   
 

PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Phát triển con người trong tổ chức
 

TUYỂN DỤNG VÀ THỬ VIỆC
 
– Lập yêu cầu và kế hoạch nhân sự hàng năm/quý/tháng.
– Tổ chức các đợt tuyển dụng.
– Quản lý công tác kiểm tra, phỏng vấn, đánh giá đầu vào
– Thông báo kết quả và phê duyệt quyết định tuyển dụng
– Kết nối website công ty thông qua API để nhận hồ sơ ứng tuyển
– Đánh giá và báo cáo thử việc

ĐÀO TẠO
 
– Quản lý yêu cầu/nhu cầu đào tạo từ các phòng ban.
– Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo hàng năm/quý/tháng.
– Lên lịch đào tạo cụ thể cho từng chương trình, từng nhóm đối tượng.
– Ghi nhận kết quả đào tạo và đánh giá sau đào tạo
– Ghi nhận chi phí đào tạo và so sánh với ngân sách, đánh giá hiệu quả

 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
 
– Xây dựng lộ trình phát triển cá nhân (career path).
– Thiết lập từ điển năng lực cho từng vị trí.
– Đánh giá năng lực định kỳ và tư vấn phát triển năng lực
– Báo cáo đánh giá năng lực sau thử việc
– Báo cáo năng lực và sắp xếp vị trí công việc phù hợp

 


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Thống nhất con người trong tổ chứ

 • a. Hồ sơ nhân sự
  – Lý lịch cá nhân từng nhân viên và thông tin gia đình.
  – Quản lý hợp đồng lao động, thời hạn và các cam kết bảo mật.
  – Hồ sơ tính cách theo đánh giá DISC
  – Hồ sơ lương.
  – Hồ sơ bảo hiểm, thuế TNCN.
  – Hồ sơ chi tiết/lý lịch trích ngang theo nhân viên gồm toàn bộ thông tin cá nhân và quá trình công tác, lương bổng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo,…


 
 • b. Chấm công thời gian
 • – Thiết lập các dạng bất thường để hệ thống tự động quản lý như: quên quẹt thẻ, đi trễ/về sớm, vắng mặt có hoặc không phép, đi sai ca,…
  – Chấm công thẻ từ, vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc thông qua mobile app (định vị GPS).
  – Đơn xin phép cá nhân/tổ online qua web/app.
  – Tổng hợp công giờ/ngày/tháng.
  – Xử lý tăng ca, xuyên ca, ca thường, ca lễ, ca đặc biệt, ca cơm,…
  – Tổng hợp báo cáo cơm cho bếp ăn.
  – Tính phép và quản lý hồ sơ phép cá nhân.
  – Báo cáo chuyên cần theo tháng/quý/năm.
 
 • c. Chấm công sản phẩm/năng suất
  – Thiết lập danh mục sản phẩm hoặc định mức sản phẩm theo cá nhân/tổ, kết hợp thiết lập định mức năng suất máy.
  – Phân công/ca cá nhân/tổ theo công đoạn hoặc theo máy.
  – Kết nối thống kê sản xuất tự động hoặc import kết quả thống kế hoặc nhập kết quả thống kê sản xuất trực tiếp lên phần mềm.
  – Chấm công sản phẩm/năng suất theo cá nhân hoặc theo tổ/máy


   

  •  
  • d. Tính lương thời gian – lương sản phẩm/năng suất.
  • – Thiết lập phương pháp và công thức tính lương theo từng vị trí, từng thời kỳ.
   – Tính lương thời gian.
   – Tính lương sản phẩm/năng suất.
   – Tổng hợp bảng lương chi tiết, bảng lương tổng hợp, phiếu lương, danh sách đi lương ngân hàng, danh sách đi lương tiền mặt,…
 
  • e. Bảo hiểm và thuế
   – Thiết lập công thức tính bảo hiểm và tính thuế TNCN theo từng thời kỳ.
   – Tính lương bảo hiểm và thuế TNCN.
   – Báo cáo bảo hiểm theo quy định.
   – Báo cáo thuế TNCN theo quy định.


 • f. Đánh giá KPI – OKR

  KPI
  – Thiết lập chỉ tiêu KPI theo từng vị trí, từng thời kỳ.
  – Thiết lập mức thưởng theo KPI cho từng vị trí, thời kỳ.
  – Thiết lập thời gian đo theo tuần/tháng/quý/năm.
  – Cập nhật kết quả KPI theo từng vị trí và theo thời gian đo.
  – Đánh giá KPI 180 hoặc 360 độ, chốt KPI và tuyên dương/chi trả.
  – Báo cáo hiệu quả cá nhân theo tháng/quý/năm.

  OKR
  – Thiết lập từ điển công việc và giá trị công việc chuẩn cho từng vị trí/công ty.
  – Thiết lập bảng lương Up and Down cho từng vị trí/cá nhân theo thời kỳ.
  – Đánh giá kết quả công việc hàng tháng.
  – Tính lương OKR hàng tháng và tuyên dương/chi trả.
  – Báo cáo OKR theo tháng/quý/năm.

ĐIỂM NỔI BẬT


 • – Công nghệ hiện đại kết hợp nhuần nhuyễn giữa Web và Mobile App giúp người dùng có thể làm việc và theo dõi ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và trên bất kỳ thiết bị nào. Khai thác triệt để các công nghệ: cảm biến, định vị vị trí, nhận diện khuông mặt, chụp hình, tự động chat, email, gọi điện, phân tích dữ liệu theo big data, AI và kết hợp các API của Big5 (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).
 • – Giao điện khoa học, đơn giản, hướng đến tính thực dụng, không nặng về hình thức.
 • – Hệ thống API phong phú kênh nối đa kênh, đa chiều với các nguồn dữ liệu trong và ngoài, giúp tổng hợp big data của công ty theo thời gian thực.
 • – Đa đơn vị, đa người dùng và phân quyền dữ liệu chặt chẽ theo từng cá nhân, từng tổ/nhóm, phòng ban, đơn vị thành viên/chi nhánh.
 • – Là một phần trong Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP), giúp khách hàng có thể mở rộng hoặc liên kết quản trị tổng thể toàn bộ các họt động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

ASOFT-HRM là bộ giải pháp nằm trong Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ASOFT-ERP gồm dịch vụ khảo sát, tư vấn và cài đặt phần mềm do đó việc báo giá sẽ dựa trên các tiêu chí sau: 
 
1. Nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp:
- Phạm vi và mức độ triển khai.
- Có yêu cầu đặc thù cần viết riêng hay không.
 
2. Ngành nghề và quy mô doanh nghiệp:
- Ngành nghề kinh doanh chính.
- Số chi nhánh triển khai, vị trí địa lý các chi nhánh.
- Số lượng người sử dụng phần mềm, trình độ nhân sự.

3. Yêu cầu về tư vấn giải pháp
Dựa trên việc khảo sát các thông tin trên, chúng tôi sẽ đề xuất phương án chi phí hợp lý và cạnh tranh nhất

 

ASOFT-HRM 9.0:  01/2017.

ASOFT-HRM 8.1:  12/2012.

ASOFT-HRM.NET 8.0: 12/2010

ASOFT-HRM 7.1: 12/2009

ASOFT-HRM 7.0: 10/2008

ASOFT-HRM 5.0: 10/2007.

ASOFT-HRM 4.0:  10/2006.

ASOFT-HRM 3.0: 10/2005.

ASOFT-HRM 2.0: 10/2004.

ASOFT-HRM 1.0:  09/2003.