Phần mềm quản lý nhân sự sản xuất tốt nhất hiện nay

Ngày đăng 23-10-2023
Phần mềm quản lý nhân sự sản xuất là một công cụ ưu việt đối với doanh nghiệp sản xuất, giúp tối ưu hóa quá trình quản lý nhân sự, tính lương chính xác, và đảm bảo tuân thủ quy định lao động. ASOFT-HRM là nền tảng – platform giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa hai nhóm công tác/ nghiệp vụ nhân sự mà mọi tổ chức muốn phát triển lành mạnh đều phải làm thật tốt, vì con người là nguồn lực, tài sản quan trọng nhất trong mọi doanh nghiệp.


Phần mềm quản lý nhân sự cho doanh nghiệp sản xuất 


/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-2.jpg
Phần mềm quản lý nhân sự cho doanh nghiệp sản xuất là gì?

Phần mềm quản lý nhân sự sản xuất là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa nguồn lực con người trong quá trình sản xuất. Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của môi trường sản xuất. 
 
Trong hệ thống này, thông tin chi tiết về nhân viên được lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả, bao gồm hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm làm việc, thông tin liên quan đến quá trình đào tạo, và các thông tin liên quan khác. Hệ thống giúp quản lý tạo và duyệt các biểu đồ làm việc, quản lý chấm công, và tính toán lương dựa trên quy tắc và chính sách đã được xác định trước.
 
Hệ thống quản lý nhân sự sản xuất cũng cung cấp các công cụ để lập kế hoạch làm việc và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên. Nó cho phép quản lý theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên và điều chỉnh biểu đồ làm việc theo thời gian thực để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
 
Ngoài ra, phần mềm còn có khả năng quản lý đào tạo và phát triển nhân viên, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân sự. Hơn nữa, hệ thống cung cấp công cụ để đo lường hiệu suất và tạo báo cáo liên quan đến nhân sự, từ đó hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định chiến lược và cải thiện quy trình làm việc. 

► Xem thêm: Giải pháp phần mềm ASOFT-ERP đặc thù cho doanh nghiệp sản xuất   

Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự - tính lương ASOFT-HRM 

 
/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-8.jpg
Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự - tính lương ASOFT-HRM

ASOFT-HRM là nền tảng – platform giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa hai nhóm công tác/ nghiệp vụ nhân sự mà mọi tổ chức muốn phát triển lành mạnh đều phải làm thật tốt, vì con người là nguồn lực, tài sản quan trọng nhất trong mọi doanh nghiệp.
 
Quản lý hồ sơ nhân viên
Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin cơ bản về nhân viên như tên, tuổi, bộ phận công tác, chức vụ, quá trình học tập, và lịch sử công tác. Ngoài ra, nó cũng ghi chép thông tin kèm theo như tai nạn lao động, thai sản, khen thưởng, kỷ luật, và quản lý hạn hợp đồng lao động. Điều này giúp doanh nghiệp duyệt và theo dõi tiến trình công việc của nhân viên một cách chi tiết và đầy đủ.
 
Chấm công và tính lương
Hệ thống cho phép định nghĩa bảng phân ca và kết nối với các thiết bị như máy chấm công hoặc ứng dụng di động để thu thập dữ liệu chấm công. Dữ liệu này được xử lý để tính toán lương chi tiết theo ngày và tháng, đồng thời tự động kết nối với hồ sơ lương của từng nhân viên.
 
Tính lương 
Hệ thống cho phép thiết lập hồ sơ lương cho mỗi nhân viên, định nghĩa các khoản thu nhập và giảm trừ tương ứng với từng vị trí công việc. Hỗ trợ định nghĩa phương pháp tính lương theo từng vị trí công việc và tự động tính lương dựa trên phương pháp đã được thiết lập.
 
Quản lý hồ sơ bảo hiểm và thuế  
Hệ thống quản lý các thông tin về bảo hiểm như BHYT, BHXH, BHTN, và tính thuế TNCN. Nó cũng kết nối với hệ thống i-BHXH để xuất dữ liệu bảo hiểm một cách thuận tiện.
 
Báo cáo và báo biểu  
Phần mềm này cung cấp hàng trăm báo cáo và báo biểu, linh hoạt theo nhiều tiêu chí như nhân sự, thời gian, phòng ban, và nhiều khía cạnh khác. Điều này giúp quản lý có cái nhìn toàn diện và chi tiết về hoạt động nhân sự của doanh nghiệp để ra quyết định thông minh và hiệu quả.
 

► Xem thêm: Phần mềm ERP sản xuất - Vai trò của phần mềm quản lý sản xuất  
 

Tính năng nổi bật của giải pháp ASOFT-HRM 

Phát triển nhân sự - Phát triển con người trong tổ chức

Tuyển dụng và thử việc 
Lập yêu cầu và kế hoạch nhân sự hàng năm/quý/tháng.
Tổ chức các đợt tuyển dụng.
Quản lý công tác kiểm tra, phỏng vấn, đánh giá đầu vào
Thông báo kết quả và phê duyệt quyết định tuyển dụng
Kết nối website công ty thông qua API để nhận hồ sơ ứng tuyển
Đánh giá và báo cáo thử việc
 
Đào tạo 
Quản lý yêu cầu/nhu cầu đào tạo từ các phòng ban.
Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo hàng năm/quý/tháng.
Lên lịch đào tạo cụ thể cho từng chương trình, từng nhóm đối tượng.
Ghi nhận kết quả đào tạo và đánh giá sau đào tạo
Ghi nhận chi phí đào tạo và so sánh với ngân sách, đánh giá hiệu quả
 
Đánh giá năng lực 
Xây dựng lộ trình phát triển cá nhân (career path).
Thiết lập từ điển năng lực cho từng vị trí.
Đánh giá năng lực định kỳ và tư vấn phát triển năng lực
Báo cáo đánh giá năng lực sau thử việc
Báo cáo năng lực và sắp xếp vị trí công việc phù hợp
 

► Xem thêm: Phần mềm quản lý kho sản xuất dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất

Quản trị nhân sự - Thống nhất con người trong tổ chức

a. Hồ sơ nhân sự
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-4.jpg
Quản lý hồ sơ nhân sự
 
 • Lý lịch cá nhân từng nhân viên và thông tin gia đình.
 • Quản lý hợp đồng lao động, thời hạn và các cam kết bảo mật.
 • Hồ sơ tính cách theo đánh giá DISC
 • Hồ sơ lương.
 • Hồ sơ bảo hiểm, thuế TNCN.
 • Hồ sơ chi tiết/lý lịch trích ngang theo nhân viên gồm toàn bộ thông tin cá nhân và quá trình công tác, lương bổng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo,…
 
b. Chấm công thời gian
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-5.jpg
Chấm công theo thời gian 
 
 • Thiết lập các dạng bất thường để hệ thống tự động quản lý như: quên quẹt thẻ, đi trễ/về sớm, vắng mặt có hoặc không phép, đi sai ca,…
 • Chấm công thẻ từ, vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc thông qua mobile app (định vị GPS).
 • Đơn xin phép cá nhân/tổ online qua web/app.
 • Tổng hợp công giờ/ngày/tháng.
 • Xử lý tăng ca, xuyên ca, ca thường, ca lễ, ca đặc biệt, ca cơm,…
 • Tổng hợp báo cáo cơm cho bếp ăn.
 • Tính phép và quản lý hồ sơ phép cá nhân.
 • Báo cáo chuyên cần theo tháng/quý/năm.
 
c. Chấm công sản phẩm/năng suất
 • Thiết lập danh mục sản phẩm hoặc định mức sản phẩm theo cá nhân/tổ, kết hợp thiết lập định mức năng suất máy.
 • Phân công/ca cá nhân/tổ theo công đoạn hoặc theo máy.
 • Kết nối thống kê sản xuất tự động hoặc import kết quả thống kế hoặc nhập kết quả thống kê sản xuất trực tiếp lên phần mềm.
 • Chấm công sản phẩm/năng suất theo cá nhân hoặc theo tổ/máy
 
d. Tính lương thời gian – lương sản phẩm/năng suất 
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-6.jpg
 Tính lương thời gian – lương sản phẩm/năng suất 
 
 • Thiết lập phương pháp và công thức tính lương theo từng vị trí, từng thời kỳ.
 • Tính lương thời gian.
 • Tính lương sản phẩm/năng suất.
 • Tổng hợp bảng lương chi tiết, bảng lương tổng hợp, phiếu lương, danh sách đi lương ngân hàng, danh sách đi lương tiền mặt,…
 
e. Bảo hiểm và thuế
 • Thiết lập công thức tính bảo hiểm và tính thuế TNCN theo từng thời kỳ.
 • Tính lương bảo hiểm và thuế TNCN.
 • Báo cáo bảo hiểm theo quy định.
 • Báo cáo thuế TNCN theo quy định.
 
f. Đánh giá KPI – OKR
 
/attachment/tin-tuc/2022.12/phan-mem-quan-ly-nhan-su-san-xuat-7.jpg
Đánh giá KPI – OKR
 
KPI
 • Thiết lập chỉ tiêu KPI theo từng vị trí, từng thời kỳ.
 • Thiết lập mức thưởng theo KPI cho từng vị trí, thời kỳ.
 • Thiết lập thời gian đo theo tuần/tháng/quý/năm.
 • Cập nhật kết quả KPI theo từng vị trí và theo thời gian đo.
 • Đánh giá KPI 180 hoặc 360 độ, chốt KPI và tuyên dương/chi trả.
 • Báo cáo hiệu quả cá nhân theo tháng/quý/năm.
 
OKR
 • Thiết lập từ điển công việc và giá trị công việc chuẩn cho từng vị trí/công ty.
 • Thiết lập bảng lương Up and Down cho từng vị trí/cá nhân theo thời kỳ.
 • Đánh giá kết quả công việc hàng tháng.
 • Tính lương OKR hàng tháng và tuyên dương/chi trả.
 • Báo cáo OKR theo tháng/quý/năm.
 
Để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp quản lý đặc thù cho doanh nghiệp sản xuất, Quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký tại đây, hoặc liên hệ hotline 1900 6123 để được tư vấn, hỗ trợ và tham khảo demo phần mềm miễn phí. 

Ban biên tập ASOFT