Khó khăn và thách thức cho doanh nghiệp chế biến và phân phối thực phẩm

Ngày đăng 30-10-2023
Ngành chế biến và phân phối thực phẩm, việc đối mặt với các khó khăn và thách thức là điều không tránh khỏi. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần đối mặt với việc quản lý hàng tồn kho, cải thiện quá trình chế biến, và tối ưu hóa quá trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về các khó khăn này và đề xuất giải pháp để giúp doanh nghiệp thực phẩm vượt qua những thách thức này. 
 

Bối cảnh ngành chế biến và phân phối thực phẩm 

Lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, trong đó bao gồm chế biến và phân phối thực phẩm được ghi nhận có những bước tiến đáng kể trong việc áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh với khoảng 85% doanh nghiệp sản xuất đã tiếp cận với công nghệ ở các mức khác nhau theo Source of Asia.
 
Phần lớn các khoản đầu tư vào công nghệ trong ngành này nhằm tiết kiệm chi phí, thúc đẩy năng suất và cải thiện hiệu quả quản trị. Chuyển đổi số trong ngành chế biến và phân phối thực phẩm thực sự đã đem lại những thành quả bước đầu đáng khích lệ thông qua việc ứng dụng công nghệ để tạo đà phát triển và tăng sự hài lòng cho người tiêu dùng.

► Xem thêm: Giải pháp phần mềm ASOFT-ERP đặc thù cho doanh nghiệp Chế biến thực phẩm  
 

Những khó khăn của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm 

Quản lý bán hàng, đơn hàng và Marketing  


/attachment/tin-tuc/2022.12/kho-khan-nganh-che-bien-va-phan-phoi-thuc-pham-1.jpg
 
Khó khăn của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm trong Quản lý bán hàng, đơn hàng và Marketing 
 

Xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch bán hàng
Thiếu sự liên kết giữa kế hoạch bán hàng với kế hoạch sản xuất/mua hàng. Sự không đồng bộ giữa kế hoạch bán hàng và kế hoạch sản xuất/mua hàng dẫn đến tình trạng sản phẩm thừa hoặc thiếu, gây ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả kinh doanh. 
Các kênh bán hàng chưa đáp ứng được nhu cầu mua hàng của khách hàng. Khả năng phục vụ khách hàng trên nhiều nền tảng và kênh bán hàng là mối quan tâm quan trọng. Việc thiếu sự đa dạng hoặc hiệu suất kém trong các kênh này có thể làm mất cơ hội kinh doanh.
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu, ngân sách bán hàng và đo lường hiệu quả bán hàng. 
 
Quản lý chương trình marketing và khuyến mãi
Doanh nghiệp chưa xây dựng các chiến dịch quảng cáo cá nhân hóa do thiếu nguồn lực, dữ liệu và công nghệ.  Quảng cáo cá nhân hóa là một cách hiệu quả để thu hút và duy trì khách hàng. Tuy nhiên, việc thực hiện nó đòi hỏi sự đầu tư trong dữ liệu và công nghệ. 
Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Hoạt động chăm sóc khách hàng chưa được cá nhân hóa, chưa lấy khách hàng làm trung tâm. Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng có thể tạo sự trung thành và tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, phải xây dựng một chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.
 
Quản lý hồ sơ khách hàng 
Thiếu dữ liệu về khách hàng để thực hiện khách hàng phân tích nhằm đưa ra các kế hoạch tăng doanh thu cũng như trải nghiệm của khách hàng. Hiểu rõ khách hàng là một phần quan trọng để phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp với họ. Thiếu dữ liệu có thể gây ra việc đánh giá không chính xác và đưa ra quyết định sai lầm. 

Hỗ trợ sau bán hàng
Thiếu dữ liệu về khách hàng và công nghệ đi kèm để thực hiện các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng. Sự hỗ trợ sau bán hàng đòi hỏi thông tin chi tiết về khách hàng và công nghệ để theo dõi và cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Thiếu thông tin và công nghệ có thể làm giảm chất lượng dịch vụ sau bán hàng. 

► Xem thêm: Thabico - Nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm từ nông sản số hóa bộ máy vận hành cùng ASOFT-ERP 

Thu mua   

/attachment/tin-tuc/2022.12/kho-khan-nganh-che-bien-va-phan-phoi-thuc-pham-2.jpg
Khó khăn của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm trong quản lý thu mua
 

Lên kế hoạch thu mua
Thiếu liên kết giữa cung và cầu trên thị trường do thiếu sự chia sẻ thông tin cần thiết giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, phân phối.  Một trong những khó khăn chính trong quá trình thu mua thực phẩm là sự thiếu hụt thông tin và liên kết giữa nông dân sản xuất và doanh nghiệp chế biến, phân phối. Thiếu thông tin về cung cấp và nhu cầu cơ bản gây khó khăn trong việc xác định kế hoạch thu mua hiệu quả. 
Kế hoạch thu mua chưa khớp với kế hoạch sản xuất và bán hàng do thông tin đầu vào chưa đầy đủ, chính xác gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đôi khi, kế hoạch thu mua không tương thích hoặc không đảm bảo tính liên kết với kế hoạch sản xuất và bán hàng. Điều này dẫn đến tình trạng sản xuất thừa hoặc thiếu, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Nhận hàng
Khó khăn trong việc xác minh thông tin, nguồn gốc của nguyên liệu đầu vào do thông tin không được ghi chép đầy đủ, chính xác. Do thông tin không được ghi chép một cách đầy đủ và chính xác, việc xác định nguồn gốc và chất lượng của nguyên liệu đầu vào trở nên khó khăn. Điều này có thể gây thất thoát và rủi ro liên quan đến chất lượng thực phẩm.
Hư hỏng, hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển. uá trình vận chuyển thực phẩm có thể gây hư hỏng và thất thoát nguyên liệu, dẫn đến tăng chi phí và cản trở hoạt động sản xuất. 
 

Chế biến   


/attachment/tin-tuc/2022.12/kho-khan-nganh-che-bien-va-phan-phoi-thuc-pham-3.jpg
Khó khăn của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm trong quản lý chế biến
 

Lên kế hoạch sản xuất
Việc lập kế hoạch sản xuất chưa liên kết với kế hoạch bán hàng và kế hoạch thu mua dẫn đến sản xuất thừa hoặc thiếu so với nhu cầu đầu vào, ảnh hưởng đến hiệu quả và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.


Chế biến và đóng gói
Quy trình chế biến, đóng gói thủ công khó kiểm soát gây hao hụt, thất thoát và chất lượng sản phẩm đầu ra không đồng đều. Quy trình thủ công trong chế biến và đóng gói thực phẩm có thể gây ra hao hụt, thất thoát và không đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Điều này đặt ra thách thức trong việc duy trì tính đồng đều và hiệu suất cao. 
Năng suất lao động thủ công chưa cao và khó kiểm soát. Hạn chế trong tiếp cận các công nghệ tiên tiến do thiếu khả năng tiếp cận với nguồn lực tài chính.
Nguyên liệu chưa được xử lý triệt để ngay từ công đoạn đầu của quá trình chế biến dẫn đến các hậu quả về môi trường.
 

Quản lý hàng tồn kho và phân phối sản phẩm  


/attachment/tin-tuc/2022.12/kho-khan-nganh-che-bien-va-phan-phoi-thuc-pham-4.jpg
Khó khăn của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm trong quản lý tồn kho và phân phối sản phẩm
 

Quản lý hàng tồn kho (bao gồm nguyên vật liệu và thành phẩm)
Điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm, v.v.) hàng tồn kho không được đảm bảo. Hàng tồn kho cần được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và môi trường thích hợp để đảm bảo chất lượng. Việc thiếu quản lý hàng tồn kho hiệu quả có thể dẫn đến sự hủy hoại sản phẩm và tăng chi phí lưu trữ. 
Chi phí lưu kho trả cho bên thứ ba tăng do việc lên kế hoạch chưa phù hợp. Một kế hoạch quản lý hàng tồn kho không hiệu quả có thể dẫn đến chi phí tăng lên khi phải sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ và quản lý hàng tồn kho. 
Đầu tư kho bãi hoặc phương tiện không mang lại hiệu quả về mặt tài chính và lợi thế quy mô. 

► Xem thêm: Phần mềm quản lý tồn kho dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất 


Phân phối sản phẩm cho điểm bán lẻ 
Thiếu sự liên kết cần thiết giữa nông dân và doanh nghiệp thu mua, phân phối cũng như thiếu tầm nhìn về việc xây dựng mạng lưới phân phối. 
Chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa gây cạn kiệt hàng trong khâu bán lẻ
 
Trong mỗi hoạt động của doanh nghiệp ngành chế biến và phân phối thực phẩm thường gặp phải một số vấn đề khó khăn chung từ quản lý bán hàng và marketing, thu mua, chế biến, quản lý hàng tồn kho và phân phối sản phẩm, quản lý đơn hàng. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các khó khăn này và đạt được các mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp đã đề ra. 
 
Để được tư vấn chính xác nhất về những lợi ích của Giải pháp ASOFT-ERP đặc thù ngành chế biến và phân phối thực phẩm quý khách có thể đăng ký tại đây, hoặc liên hệ với ASOFT qua hotline 19006123 để được tư vấn, hỗ trợ và tham khảo demo miễn phí.