Thu giá DV sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng từ 15/5

Ngày đăng 12-04-2017
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 
- Phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối theo tiêu chuẩn về nhận dạng tần số vô tuyến thụ động cho việc giao tiếp không dây.
 
- Ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối, nhà cung cấp dịch vụ thu giá mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện trên hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.
 
- Để chi trả giá dịch vụ sử dụng đường bộ, chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản trả trước bằng các hình thức sau:
 
+ Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc dùng các dịch vụ thanh toán ngân hàng;
 
+ Sử dụng thẻ cào nộp tiền qua tin nhắn hoặc Trang thông tin điện tử của nhà cung cấp dịch vụ thu giá;
 
+ Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền;
 
+ Thông qua đơn vị trung gian thanh toán;
 
+ Các hình thức khác.
 
Quyết định 07/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/5/2017
Theo TVPL