55 Nghị định về Thuế, Phí, Lệ phí

Ngày đăng 19-12-2016
ASOFT xin cập nhật 55 Nghị định về Thuế, Phí, Lệ phí còn hiệu lực, sắp có hiệu lực thi hành để quý thành viên thuận tiện theo dõi và áp dụng. 


 
1. Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 
Được ban hành vào ngày 16/11/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
 
2. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 
Được ban hành vào ngày 10/10/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
 
3. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 
Được ban hành vào ngày 04/10/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
 
4. Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018
 
Được ban hành vào ngày 29/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2016.
 
5. Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
6. Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
7. Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2020)
 
8. Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
9. Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
10. Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
11. Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
12. Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
13. Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
14. Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
15. Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
16. Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 
Được ban hành vào ngày 01/09/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.
 
17. Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
 
Được ban hành vào ngày 23/08/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
 
18. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
 
Được ban hành vào ngày 01/07/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.
 
19. Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 
Được ban hành vào ngày 27/05/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016.
 
20. Nghị định 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 
Được ban hành vào ngày 19/02/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016.
 
21. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
 
Được ban hành vào ngày 28/10/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 
22. Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
 
Được ban hành vào ngày 02/10/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015.
 
23. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 
Được ban hành vào ngày 12/02/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
 
24. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 
Được ban hành vào ngày 14/11/2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2014.
 
25. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
 
Được ban hành vào ngày 01/10/2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014.
 
26. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
Được ban hành vào ngày 17/01/2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2014.
 
27. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Được ban hành vào ngày 26/12/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2014.
 
28. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 
Được ban hành vào ngày 18/12/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.
 
29. Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 
Được ban hành vào ngày 28/11/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2014.
 
30. Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 
Được ban hành vào ngày 16/10/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2013.
 
31. Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 
Được ban hành vào ngày 24/09/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2013.
 
32. Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
 
Được ban hành vào ngày 13/08/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/08/2013.
 
33. Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
 
Được ban hành vào ngày 22/07/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2013.
 
34. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
 
Được ban hành vào ngày 27/06/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.
 
35. Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 
Được ban hành vào ngày 29/03/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
36. Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 
Được ban hành vào ngày 25/03/2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2013.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
37. Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
 
Được ban hành vào ngày 14/09/2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2012.
 
38. Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
 
Được ban hành vào ngày 30/07/2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2012.
 
39. Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP
 
Được ban hành vào ngày 14/12/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2012.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
40. Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
 
Được ban hành vào ngày 04/11/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2011.
 
41. Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường
 
Được ban hành vào ngày 08/08/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.
 
42. Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 
Được ban hành vào ngày 01/07/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.
 
43. Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 
Được ban hành vào ngày 17/06/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
44. Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 
Được ban hành vào ngày 23/03/2011 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2011.
 
45. Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009
 
Được ban hành vào ngày 14/05/2010 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2010.
 
46. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
Được ban hành vào ngày 14/05/2010 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.
 
47. Nghị định 24/2006/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phí và Lệ phí
 
Được ban hành vào ngày 06/03/2006 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2006.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
48. Nghị định 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc
 
Được ban hành vào ngày 08/04/2005 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2005.
 
49. Nghị định 13/2005/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013
 
Được ban hành vào ngày 03/02/2005 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2005.
 
50. Nghị định 150/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam
 
Được ban hành vào ngày 08/12/2003 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2003.
 
51. Nghị định 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài
 
Được ban hành vào ngày 30/08/2002 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
52. Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí
 
Được ban hành vào ngày 03/06/2002 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2002.
 
(Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
 
53. Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
 
Được ban hành vào ngày 25/10/1993 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 25/10/1993.
 
54. Nghị định 74-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 
Được ban hành vào ngày 25/10/1993 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1994.
 
55. Nghị định 281-HĐBT năm 1990 về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
 
Được ban hành vào ngày 07/08/1990 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 07/08/1990.

Theo TVPL