Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Ngày đăng 30-11-2016
Qui định mới về điều kiện khấu trừ thuế GTGT; Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ thuật y tế; Phạt nặng hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện; Điều kiện hỗ trợ đào tạo lao động mất việc làm,9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
 

Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 173/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016) sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Theo đó:
 
- Bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.
 
Như vậy, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp tài khoản của bên mua và bên bán không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng đảm bảo đủ các điều kiện.
 
- Không cần đăng ký tài khoản với cơ quan thuế khi bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang Tài khoản bên bán.
 
Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ thuật y tế
 
Theo Thông tư 35/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016) Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con được phép thực hiện tại Việt Nam gồm:
 
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT.
 
- Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư 50/2014/TT-BYT.
 
- Các dịch vụ kỹ thuật y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có trong Thông tư 43/2013/TT- BYT, Thông tư 50/2014/TT-BYT.
 
Điều kiện hỗ trợ đào tạo lao động mất việc làm
 
Theo Thông tư 152/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 04/12/2016) lao động là đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg mất việc sẽ được nhà nước hỗ trợ đào tạo khi đáp ứng các điều kiện:
 
Trường hợp làm việc theo hợp đồng có một trong các giấy tờ:
 
- Quyết định thôi việc, buộc thôi việc.
 
- Quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
 
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 
- Trường hợp làm việc không theo hợp đồng: Giấy xác nhận của người sử dụng lao động.
 
- Trường hợp tự tạo việc làm: Giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh).
 
Đồng thời, Thông tư cũng quy định điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.
 
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện
 
Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích thì tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có thể lựa chọn một trong các hình thức:
 
- Gửi hồ sơ giải quyết TTHC;
 
- Nhận kết quả giải quyết TTHC;
 
- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.
 
Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) theo các phương thức:
 
- Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền;
 
- Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền;
 
- Nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng phương thức khác nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 
Chứng từ nộp tiền, chuyển khoản tiền phí, lệ phí giải quyết TTHC hoặc Biên lai thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan, người có thẩm quyền.
 
9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc.
 
- QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT.
 
- QCKTQG về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT.
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế. 
 
Phạt nặng hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 
Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán có hiệu lực từ 15/12/2016. Theo đó, bổ sung quy định phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
THEO BCP