Phần mềm quản lý - phần mềm ERP

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

ASOFT-SME 2022 là sản phẩm phần mềm Kế toán - Tài chính và Nhân sự - Tính lương dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biết có phiên bản miễn phí dành cho Đào tạo và StartUp. Hãy gọi ngay 1900-6123 nhánh 2 để đăng ký sử dụng.

ASOFT-SME PROFESSIONAL 2022 – PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

ASOFT-SME Professional 2022 là phần mềm gồm nhiều phân hệ, tổ chức thành nhiều phiên bản khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng các loại hình kinh doanh hiện đại. Đặc biệt là các doanh nghiệp mới mở, doanh nghiệp STARTUP. 

Với mục tiêu cung cấp một công cụ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tự động hóa công tác quản trị. Phần mềm ASOFT-SME Professional 2022 hội tụ đủ các lợi ích sau:


– Tiết kiệm chi phí, với việc MUA 01 LẦN - DÙNG MÃI MÃI. Không giới hạn về thời gian sử dụng và dung lượng lưu trữ, cũng như số người sử dụng.

– TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC cho công tác kế toán, chấm công tính lương và quản trị nhân sự. quý, năm hoàn toàn tự động/đến hẹn lại lên.
 
 


 
 
KIỂM SOÁT TỐT NGUÔN LỰC VỀ TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ của doanh nghiệp. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở ra quyết định chính xác, kịp thời.
 

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU KINH DOANH nhờ công nghệ lưu trữ tập trung, phân quyền tiếp cận và sao lưu định kỳ.


 

ASOFT-SME Professional 2022 là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tự động hóa công tác quản trị. Và là đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động, phát triển bền vững.


Từ yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp, ASOFT đã nghiên cứu và phát triển phần mềm ASOFT-SME Professional 2022 theo hướng mềm dẻo, linh hoạt. Tùy theo phiên bản sẽ có từ 10 đến hơn 25 nhóm nghiệp vụ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình và quy mô doanh nghiệp.

 •  
– Quản lý sổ cái, dòng tiền, các chức năng kế toán tổng hợp giúp doanh nghiệp quản lý tổng thể doanh thu đến từng chi tiết.
– Quản lý chi tiết các hoạt động của công ty bao gồm chi tiết kho bãi, tài sản công ty, nhân sự – tiền lương, công nợ doanh thu,… giúp lãnh đạo kiểm soát tốt nguồn lực doanh nghiệp.
– Hệ thống lưu trữ tập trung, phân quyền tiếp cận, báo cáo và sao lưu tài liệu theo định kỳ. Hạn chế tối ưu các vấn đề thất thoát, trùng lặp dữ liệu, giúp doanh nghiệp bảo mật tài liệu an toàn.
– Thiết kế màu sắc hài hòa, tổ chức các biểu tượng đơn giản tạo cảm giác dễ chịu, không gây mệt mỏi. Giúp doanh nghiệp thoải mái khi tiếp xúc thường xuyên, đặc biệt thân thiện với người sử dụng.

 
ASOFT-SME Professional 2022 hội tụ đủ 2 yếu tố nòng cốt nhất của một phần mềm quản trị doanh nghiệp: Chuyên sâu nghiệp vụ – Bắt mắt giao diện.
Đây chắc chắn sẽ là một công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc hiệu quả, hoạch định nguồn lực và nâng cao năng suất hoạt động.


1. QUẢN LÝ TIỀN


Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔  Phiếu thu, phiếu chi.
✔  Giấy báo có, giấy báo nợ.
✔  Phiếu thu, phiếu chi 2 tỷ giá.
✔  Giấy báo có, giấy báo nợ 2 tỷ giá.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 

✔  Bảng kê phiếu thu.
✔  Bảng kê phiếu chi.
✔  Sổ quỹ tiền mặt.
✔  Sổ tiền gửi ngân hàng.
✔  Sổ nhật ký thu tiền.
✔  Sổ nhật ký chi tiền.


2. MUA HÀNG

Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:  

✔   Hóa đơn mua hàng/ nhập kho.
✔   Hóa đơn mua hàng nhập khẩu kiêm nhập kho
✔   Trả lại hàng mua/ xuất kho.
✔   Hóa đơn mua hàng dịch vụ.
✔   Chi phí mua hàng.


Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 
 

✔   Phiếu mua hàng gộp chi phí.
✔   Phiếu mua hàng nhập khẩu gộp chi phí.
✔   Bảng kê phiếu mua hàng.
✔   Bảng kê phiếu mua hàng nhập khẩu.
✔   Bảng kê phiếu chi phí mua hàng.
✔   Bảng kê phiếu mua dịch vụ.
✔   Bảng kê phiếu xuất trả lại hàng mua.
✔   Bảng kê phiếu nhập khẩu.
✔   Sổ nhật ký mua hàng.
✔   Tổng hợp hàng nhập mua.
✔   Sổ chi tiết công nợ phải trả.
✔   Sổ chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp, theo mặt hàng

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:  

✔   Xem số dư công nợ phải trả.
✔   Xem số dư tồn kho.


3. CÔNG NỢ PHẢI CHI 

Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:  
 • ✔   Cập nhật số dư đầu.
  ✔   Hóa đơn công nợ khác.
  ✔   Phiếu chi công nợ phải trả.
  ✔   Phiếu chi công nợ 2 tỷ giá.
  ✔   Giấy báo nợ công nợ phải trả.
  ✔   Giấy báo nợ công nợ 2 tỷ giá.
  ✔   Phiếu chi công nợ theo hóa đơn.
  ✔   Điều chỉnh số dư công nợ tự động.

  Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 

  ✔   Sổ chi tiết nợ phải trả.
  ✔   Tổng hợp công nợ phải trả.
  ✔   Tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.
  ✔   Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn.
  ✔   Bảng cân đối số phát sinh công nợ.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔   Truy vấn ngược công nợ phải trả.
  ✔   Vào số dư đầu công nợ phải trả.4. BÁN HÀNG Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔   Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.

✔   Hóa đơn dịch vụ.
✔   Hóa đơn giảm giá, hàng bán trả lại.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như: 

✔   Bảng kê hóa đơn bán hàng.
✔   Bảng kê hàng bán trả lại.
✔   Bảng kê hóa đơn dịch vụ.
✔   Sổ nhật ký bán hàng.
✔   Báo cáo doanh số bán hàng.
✔   Báo cáo lãi gộp hàng hóa.
✔   Sổ nhật ký bán hàng.
✔   Sổ chi tiết công nợ phải thu.
✔   Báo cáo chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán.
✔   Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên.
✔   Báo cáo tổng hợp theo khách hàng và mặt hàng.

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔   Xem số dư công nợ phải thu.
✔   Xem tồn kho vật tư.


5. CÔNG NỢ PHẢI THU 

 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Phiếu thu công nợ.
  ✔   Phiếu thu công nợ ngoại tệ 2 tỷ giá.
  ✔   Hóa đơn công nợ khác.
  ✔   Phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
  ✔   Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
  ✔   Quản trị chứng từ công nợ.
  ✔   Giấy báo có công nợ phải thu.
  ✔   Giấy báo có công nợ 2 tỷ giá.

  Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

  ✔   Sổ chi tiết công nợ phải thu.
  ✔   Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.
  ✔   Bảng cân đối phát sinh công nợ.
  ✔   Tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.
  ✔    Tổng hợp công nợ phải thu.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔   Cập nhật số dư đầu.
  ✔   Truy vấn ngược công nợ phải thu.

 6. QUẢN LÝ KHO 

Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

✔   Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
✔   Báo hỏng công cụ, dụng cụ.
✔   Phiếu nhập kho.
✔   Phiếu xuất kho.
✔   Phiếu điều chuyển kho.
✔   Phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
✔   Phiếu lắp ráp, tháo dở.


Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔   Bảng kê phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
✔   Bảng kê phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
✔   Bảng kê phiếu nhập/ xuất kho.
✔   Bảng kê phiếu điều chuyển kho.
✔   Bảng kê hàng nhập/ xuất kho.
✔   Báo cáo chi tiết phân bổ công cụ dụng cụ.
✔   Tổng hợp hàng nhập/ xuất kho.
✔   Thẻ kho vật tư.
✔   Bảng giá bình quân vật tư.
✔   Sổ chi tiết vật tư.
✔   Báo cáo tồn theo kho.
✔   Bảng cân đối nhập xuất tồn.
✔   Báo cáo tổng hợp tồn kho-theo lô.

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔   Cập nhật số dư đầu.
✔   Quản trị vật tư.
✔   Xem tồn kho vật tư.
✔   Phân bổ công cụ dụng cụ.
✔   Tính giá tồn kho.7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - CÔNG CỤ DỤNG CỤ


 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Khai báo TSCĐ.
  ✔   Xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ.
  ✔   Khấu hao TSCĐ.
  ✔   Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.
  ✔   Dừng khấu hao TSCĐ.
  ✔   Thanh lý TSCĐ

  Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

  ✔   Bảng chi tiết TSCĐ.
  ✔   Bảng tính khấu hao TSCĐ.
  ✔   Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.


8. GIÁ THÀNH

 •  

 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Định mức nguyên vật liệu.
  ✔  Nguyên vật liệu dở dang.
  ✔  Định mức chi phí.
  ✔  Hệ số nguyên vật liệu.
  ✔  Vào số dư chi phí công trình.
  ✔  Phân bổ chi phí công trình.
  ✔  Tính dở dang cuối kỳ.
  ✔  Giá trị dở dang.
  ✔  Tính giá thành sản phẩm.
  ✔  Thành phẩm dở dang.
  ✔  Nhập kho thành phẩm sản xuất.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔   Hao hụt NVL.
✔  Giá thành định mức.
✔  Chi tiết giá thành sản phẩm.
✔  Bảng kê chứng từ theo công trình.
✔  Bảng kê chi phí và giá thành theo công trình.
✔  Sổ giá thành công trình.
✔  Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình.

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔  Các yếu tố giá thành.
✔  Quản lý nhóm giá thành.
✔  Phương pháp tính giá thành.
✔   Sao chép định mức.


9. NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG 


 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔  Thông tin phòng ban –  bộ phận.
  ✔  Thông tin nhân viên.
  ✔  Bảng công.
  ✔  Chấm công nhân viên.
  ✔  Tổng hợp công ngày, tháng.
  ✔  Tính lương nhân viên.
  ✔  Hạch toán chi phí lương.
  ✔  …

   

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔  Báo cáo công nhân viên.
✔  Báo cáo công tổng hợp.
✔  Báo cáo lương.
✔  Báo cáo lương ngân hàng.
✔  Phiếu lương nhân viên.

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔  Import giờ công từ excel, file text.


10. KẾ TOÁN TỔNG HỢP - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Cập nhật số dư tài khoản.
  ✔   Phiếu kế toán.
  ✔   Quản trị chứng từ.
  ✔   Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
  ✔   Phân bổ cuối kỳ.
  ✔   Kết chuyển cuối kỳ.
  ✔   Đăng ký chứng từ ghi sổ.

  Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

  ✔   Quản lý nghiệp vụ.
  ✔   Đăng ký chứng từ ghi sổ.
  ✔   Xây dựng định khoản tự động cho tất cả các loại nghiệp vụ.

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔   Sổ nhật ký chung.
✔   Sổ chi tiết tài khoản.
✔   Tổng hợp chữ T 1 tài khoản.
✔   Nhật ký – sổ cái.
✔   Nhật ký chứng từ.
✔   Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
✔   Tổng hợp số dư tài khoản cuối kỳ.
✔   Chứng từ ghi sổ.
✔   Bảng cân đối số phát sinh.
✔   Bảng cân đối kế toán.
✔   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
✔   Thuyết minh báo cáo tài chính.
✔   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
✔   Bảng kê chi tiết theo khoản mục.


11. THUẾ 


 • Về nghiệp vụ, phần mềm đáp ứng đủ các biểu mẫu như:

  ✔   Tổng hợp chứng từ thuế GTGT đầu vào.
  ✔   Tổng hợp chứng từ thuế GTGT đầu ra.
  ✔   Quản trị chứng từ thuế GTGT đầu vào.
  ✔   Quản trị chứng từ thuế GTGT đầu ra.
  ✔   Tạo bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào.
  ✔   Tạo bảng kê chứng từ thuế GTGT bán ra.
  ✔   Tờ khai thuế GTGT.
  ✔   Tổng hợp chứng từ TTĐB đầu vào.
  ✔   Tổng hợp chứng từ TTĐB đầu ra.
  ✔   Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

   

Các tính năng báo cáo cũng được cập nhật chi tiết như:

✔   Bảng kê chi tiết thuế GTGT mua vào .
✔   Bảng kê chi tiết thuế GTGT bán ra.
✔   Bảng phân bổ thuế được khấu trừ (tháng).
✔   Bảng phân bổ thuế được khấu trừ (năm).
✔   Bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào.
✔   Bảng kê chứng từ thuế GTGT bán ra.
✔   Bảng kê chứng từ thuế TTĐB đầu vào.
✔   Bảng kê chứng từ thuế TTĐB đầu ra.

Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật một số tiện ích như:

✔   Khấu trừ, điều chỉnh, hoàn thuế.
✔   Bảng giải trình, bổ sung, điều chỉnh.

✔   Nhóm thuế TTĐB..

 

 


 • ASOFT-SME Professional 2022 là hệ phần mềm được nghiên cứu triển khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
 •  
 • Vì vậy, phần mềm luôn được định hướng triển khai tiết kiệm chi phí nhất có thể.
 • - Doanh nghiệp chỉ cần MUA 1 LẦN liền có thể DÙNG MÃI MÃI
  - Không có các giới hạn về thời gian sử dụng, dung lượng lưu trữ và cả số người sử dụng hoặc số máy cài đặt.
  - Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên một hoặc trên nhiều máy tính đa dạng trên cơ sở mạng LAN, WAN hoặc INTERNET. Điều đó giúp các doanh nghiệp có nhiều nhân viên hoặc có nhiều chi nhánh tại nhiều địa phương khác nhau vẫn có thể quản lý trên cùng một hệ thống duy nhất.
 •  

ASOFT-SME Professtional 2022 là phiên bản phần mềm với hơn 25 phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu, sở hữu tính năng đặc biệt nổi trội.

Như: Quản lý thu chi chặt chẽ; Quản lý kho chuyên sâu; Tính giá thành phức tạp theo nhiều phương pháp, theo công đoạn, theo công trình…; Báo cáo quản trị đa dạng, linh hoạt, phân tích theo nhiều chỉ tiêu khác nhau; Lập dự toán ngân sách; Phân bổ chi phí, doanh thu linh hoạt; Chấm công – tính lương nhân viên linh hoạt;…
Các tính năng này có thể thay thế, bổ sung linh hoạt, tùy biến theo đặc thù của từng doanh nghiệp riêng biệt.
Ngoài ra, ASOFT-SME Professional 2022 còn hỗ trợ người dùng Nhập/Xuất dữ liệu nhanh chóng với nhiều định dạng như: Text, Excel, Word, PDF,…

 


ASOFT-SME Professtional 2022 được thiết kế với giao diện thân thiện, hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ linh hoạt.

- Bằng phương pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, phần mềm ASOFT-SME Professional 2022 được thiết kế với nguyên tắc đơn giản, bắt mắt, hướng đến đa người dùng.
- Hệ thống tài liệu hướng dẫn, phim minh họa, tài liệu kế toán cũng được tích hợp hoàn toàn vào chương trình. Giúp người dùng không có kiến thức nhiều về tin học và kế toán vẫn có thể làm chủ và vận hành tốt hệ thống.
- ASOFT-SME Professional 2022 còn hỗ trợ chuyển đổi các ngôn ngữ một cách linh hoạt như: Việt, Anh, Hoa, Nhật… rất phù hợp với công ty, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, doanh nghiệp FDI,… hay các hoạt động cần liên quan đến các đối tác nước ngoài.
 • ASOFT-SME Professional 2022 được phát triển trên nền công nghệ tiên tiến, có tính bảo mật cao. 
 •  
 • Được nghiên cứu phát triển trên nền công nghệ mới nhất của tập đoàn Microsoft (Visual Studio.Net 2015, Database SQL Server 2012/2014). ASOFT-SME Professional 2022 tương thích Windows XP/Vista/7/8,10 và Office 2007/ 2010/2012/2016.
 • ASOFT-SME Professional 2022 còn được hỗ trợ nhiều lớp bảo mật và phân quyền đa cấp, phân quyền chi tiết đến từng dòng dữ liệu, đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối với những dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp

   

ASOFT-SME Professional 2022 có khả năng chuyển đổi cao, dễ dàng nâng cấp thành hệ thống ERP. 

Bởi, toàn bộ các sản phẩm của ASOFT điều được thiết kế tương thích và có khả năng chuyển đổi cao. Vì vậy, khi doanh nghiệp phát triển, tăng quy mô và có nhu cầu đầu tư hệ thống quản trị tổng thể, toàn diện ERP, doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi từ ASOFT-SME lên ASOFT-ERP.
Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều chi phí so với việc mua mới hoàn toàn và tiết kiệm thời gian chuyển đổi do đã quen với hệ thống ASOFT-SME Professional 2022.

1. DOANH NGHIỆP BẠN NÊN CHỌN PHIÊN BẢN NÀO ?


2. BẢNG GIÁ ASOFT-SME Professtional 2022

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN
 

ASOFT-SME Professional 2022: Kế thừa, cập nhật và cải tiến công nghệ từ phiên bản ASOFT-SME 2017.  Tương thích với đa dạng hệ điều hành. Bổ sung, cập nhật nhiều nghiệp vụ theo các thông tư mới nhất và bổ sung các ngôn ngữ mới. ĐẶC BIỆT cung cấp gói phần mềm dạng Cloud theo công nghệ mới nhất.

ASOFT-SME 2017: ra đời 10/2016, tiền thân là ASOFT-Accounting 2015, kế thừa và được cải tiến công nghệ mới Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012/2014, tương thích Microsoft Windows 7/8/10 và Office 2007/ 2010/2012/2016. Đồng thời bổ sung các nghiệp vụ mới như: Nhân sự – tiền lương, các thông tư mới như: TT133, TT200 và bổ sung các ngôn ngữ mới như Tiếng Nhật, Hoa.

ASOFT-Accounting 2015:  ra đời tháng 04/2015 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012, tương thích Microsoft Windows 7/8 và 10.

ASOFT-Accounting 2012:  ra đời tháng 08/2012 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, tương thích Microsoft Windows 7 và  8.

ASOFT-Accounting 8.0:  ra đời tháng 12/2010, công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2008, SQL Server 2005.

ASOFT-Accounting 7.0: ra đời tháng 10/2008, tương thích Vista.

ASOFT-Accounting 5.0: ra đời tháng 10/2007.

ASOFT-Accounting 4.0: ra đời tháng 10/2006.

ASOFT-Accounting 3.0: ra đời tháng 10/2005.

ASOFT-Accounting 2.0: ra đời tháng 10/2004.

ASOFT-Accounting 1.0: ra đời tháng 09/2003.